Kalender
5 december 2019

Välkommen till frukostseminarium om fallgropar vid byggakustik projektering och misstag i produktionen

En ofta översedd del av byggprojekteringen är de akustiska parametrarna. Arbetet som akustikkonsult i samhällsbyggnadsbranschen sträcker sig från trafik- och industribullerutredningar för att möjliggöra detaljplaner till vilken typ av ljudabsorbenter som krävs för att uppnå ett behagligt ljudklimat.

Kom och lyssna på akustikerna David Hansson och Joakim Thilén när de redogör för sina erfarenheter från byggnadsakustiks projektering till kontrollmätningar av ljudklimatet i färdig byggnad. Efter presentationen kommer även två av södra Sveriges mest erfarna akustiker, Eva Sjödahl och Clara Göransson, att finnas på plats för att svara på era frågor.

Under frukostseminariet presenterar vi de vanligaste fallgropar vid byggakustisk projektering samt misstag i produktionen som är ofta återkommande.

Efter seminariet är vår förhoppning att ni kan undvika fallgropar och misstag och få en smidigare projektering och ett snabbare byggskede.

När? 5 december 2019. Vi bjuder på frukost från kl. 07.30. Föreläsningen startar kl. 08.00 och pågår ca 1 timme.
Var? Tyréns, Isbergs gata 15 i Malmö.

Ta gärna med dig en kollega. Alla som önskar delta gör en personlig anmälan. Sista anmälningsdagen är den 25 november.

Anmäl dig här >>