Kalender

Välkommen på frukostinspiration med Tyréns

Är du nyfiken på hur befintlig bebyggelse kan användas som en resurs? Vi har bjudit in Erik Skärbäck, professor emeritus i översiktlig planering vid SLU, för att berätta om bland annat restorativa arbetsmiljöer. Vi bjuder på en härlig frukost och en inblick i Tyréns verksamhet. Vi hoppas att du vill göra oss sällskap denna morgon.

Var? Gröna hallen, Malmö Centralstation, Skeppsbron 1 i Malmö
När? Fredagen den 12 oktober kl. 07:30-09:00. Frukost serveras från kl. 07:30. Seminariet börjar kl. 08:00.

Program
07:30-08:00  Frukost 
08:00-08:10  Inledning av Paulina de Vries på Tyréns
08:10-08:30  Åsa Eneroth och Emma Hedar på Tyréns hur de har arbetat med befintlig bebyggelse och utemiljö i omvandling, med exempel från bland annat Malmö Sjukhusområde och Malmö Centralstation.

08:30-08:45  Erik Skärbäck, professor emeritus i översiktlig planering vid SLU, berättar om forskningsarbetet med läkande grönska och om kulturhistoria som en av åtta identifierade upplevelsekaraktärer, vilka visar samband med avstressning och återhämtning, kreativitet och idéutveckling.

Anmäl dig här >>


Paulina de Vries är bebyggelseantikvarie och arbetar med utredning och utveckling av kulturhistorisk värdefulla byggnader och miljöer.

Åsa Eneroth har drygt 20 års erfarenhet som landskapsarkitekt med gestaltning och projektering av den yttre miljön. Aktuellt för Åsa är hennes roll som uppdragsledare för Helhetsplan för utvändiga miljöer på sjukhusområdet i Malmö.

Emma Hedar är bebyggelseantikvarie och arbetar med utredning och utveckling av kulturhistorisk värdefulla byggnader och miljöer. Emma har kompletterande utbildning från SLU Alnarp och är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden.

Erik Skärbäck, professor emeritus i översiktlig planering vid SLU.