Nyheter
7 november 2022

Återbruk? Det har vi sysslat med länge när det gäller konstruktion av äldre byggnader.

Tyréns har en unik uppsättning av konstruktörer med restaureringskompetens. De är specialiserade på äldre och historiska byggnader, och kallas in vid renovering, skada eller ombyggnad. Och kärleken till uppdraget är stor, nästan som ett kall, så parallellen till läkare är inte långt borta.

Konstruktör kan du utbilda dig till på flera orter i Sverige. Men att skaffa sig kunskap och erfarenhet av restaurering av äldre historiska byggnader – nej, då finns ingen skola att vända sig till. Då får du söka dig till de som redan kan yrket och lära dig av uppdragen.

– Jag visste tidigt att jag ville jobba med något tekniskt och blev huskonstruktör. Via ett ramavtal kom jag i kontakt med två uppdrag rörande sekelskifteshus och blev fast. Det fanns inga handlingar, inga formler utan jag fick utgå från byggnaden som den var. Det var otroligt spännande. När jag såg annonsen om Tyréns och en hel avdelning som i stort bara jobbade med historiska byggnader sökte jag direkt. Hit kom jag 2017. Jag har lärt mig mycket på dessa år, men jag har kollegor som är långt mycket vassare utifrån lång erfarenhet. Bredden är en stor styrka för oss, säger Markus Olsson.

Vi vill inte ta bort, utan behålla och behandla med punktinsatser för att förstärka.

Det liknar läkarens arbete

– Det liknar läkarnas arbete. Det gäller att ställa diagnos på byggnaden innan vi kan ordinera bot och vidareutveckla. Det är inte alltid så lätt och kan ta sin tid. Förfallet kan dölja hur det var tänkt från början, liksom senare om- och tillbyggnader. Det är lite som doktor House, han är inte bara läkare utan även detektiv för att kunna bota patienterna. Oavsett vad, så tar vi oss an uppdraget med ett lugn och vi vill så gärna förstå hur det är byggt. Utifrån det kan vi ordinera bra insatser. Ibland kommer det överraskningar, men jag vet att kunderna då tycker att det är tryggt att ha oss med i projektet utifrån vår erfarenhet och kunskap.

Ibland blir det tuffa diskussioner med entreprenören eller kunden. Att göra sig av med en stor del av stommen sker ibland för lättvindigt och är helt fel sett ur ett klimatperspektiv.

– Det gäller också att ta hänsyn till det som finns och vara ödmjuk. Vi vill inte ta bort, utan behålla och behandla med punktinsatser för att förstärka. Vi försöker alltid utnyttja mycket av det gamla som ofta håller hög kvalitet, så återbruk – ja det har vi jobbat med länge, säger Markus lugnt.

Lyft av torntaken på Lunds domkyrka (4)

Renovering av Lunds domkyrka

Ett uppdrag som nyligen fått mycket uppmärksamhet är renoveringen av taket på Lunds domkyrka.

– Vi är vana att vara bakom kulisserna, nästan ingen vet att vi ligger bakom byggkonstruktionen. Men vid domkyrkans taklyft var det var stort medialt intresse. Lite kul efter att ha jobbat närmare ett och ett halvt år med utredning, ritning och en teknisk lösning för att lyfta ned torntaken. Det var rena feststämningen, men också lite nervöst. Vi är inte vana vid att de historiska byggnaderna rör på sig så spektakulärt. Men allt gick precis som det skulle och det är bra. Hela arbetet gick ut på att undvika att blyfällning från taket läkte ut i stadens dagvattnet och att ge takstommen ett fullgott skydd.

Ett annat uppdrag som Markus lyfter är Ryttmästaren i Malmö, ett flerfamiljshus från sekelskiftet som brandskadades efter ett åsknedslag. Allt utom hjärtvägg och yttervägg brann upp eller fick rivas.

– Det var en stor teknisk utmaning, normalt bygger man nerifrån och upp. Men här fick vi börja uppifrån med vindsbjälklaget för att snabbt kunna demontera väderskydd innan vi kunde åtgärda nedre bjälklag. Det var en utmaning, inte minst sett till stabilitet i byggnaden.

– På Tyréns erbjuder vi en helhetslösning kopplat till återbruk och ombyggnad, liksom när det gäller nya byggnader. Men finns det teknik, historiska byggnader och återbruk i ett och samma uppdrag är jag väldigt nöjd. Då är det riktigt kul att gå till jobbet.

Återbruk i fokus

Ett hållbart samhälle kräver smart hushållning med befintliga resurser. Genom att möjliggöra återbruk och ombyggnad skapar vi en bättre morgondag.​

Läs mer
Lyft av torntaken på Lunds domkyrka

Renovering av Lunds domkyrka

Tyréns hade uppdraget att utföra utredning, ritning och den teknisk lösningen som användes vid renoveringen av Lunds domkyrka. 

Läs mer om uppdraget