Nyheter
26 april 2021

Anna-Karin Hatt ny styrelseledamot i Tyréns

Anna-Karin Hatt, vd för LRF och tidigare IT- och energiminister, blir ny ledamot i Tyréns styrelse.

– Tyréns är en innovativ och pådrivande samhällsbyggnadskonsult med en spännande ägarstruktur.  Jag ser fram emot att lära känna bolaget och bidra till den digitala och hållbara transformation som Sven Tyrén en gång lade grunden till, säger Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin är idag vd och koncernchef för LRF och har tidigare varit VD för tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation Almega. Hon har en bred bakgrund från politiken och näringslivet och drev under sin tid som IT- och energiminister fram Sveriges första digitala agenda, med stort fokus på digitalisering av skolan och vård- och samhällstjänster.

Anna-Karin är styrelseordförande i Svensk Kooperation och i LRF Media, samt vice ordförande i den internationella handelskammaren ICC Sweden. Hon är också ledamot i export- och investeringsrådet Business Sweden och har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat forskningsrådet Ratio och fastighetsbolaget Castellum.

– Vi är mycket glada över att utöka styrelsen med en person som Anna-Karin. Hennes bakgrund inom politik och näringsliv, och holistiska perspektiv på digitalisering, hållbarhet och samhällsbyggnad kommer vara oerhört värdefull i Tyréns fortsatta arbete med att kombinera kundnöjdhet, hög tillväxt och teknisk utveckling med resiliens säger styrelseordförande Johan Dennelind.

Invalet av Anna-Karin Hatt innebär en utökning av antalet ledamöter i Tyréns styrelse som nu består av: 

Johan Dennelind, ordförande
Marita Hellberg
Mariette Hilmersson
Mårten Lindström
Eva Nygren
Anna-Karin Hatt

Lars Hultgren, arbetstagarrepresentant
Lena Carlsson, arbetstagarrepresentant
Sofia Ljungqvist Oskarsson, arbetstagarrepresentant