Nyheter
26 juni 2018

Årstafältet satsar på cykling

På bara 10 år har antalet cyklister ökat med hela 70 procent och var tionde fordon är i dag en cykel. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet. Tyréns har tagit ett helhetsgrepp för att ge plats för cyklarna. Bland annat blir det 11 kilometer nya cykelbanor och cykelparkering istället för bilparkering.

Den 26 maj togs det första spadtaget till Årstafältet, den nya stadsdelen som ska ge cirka 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Området kommer att få blandad bebyggelse, en stor anlagd park och en damm som tar vara på dagvattnet från hela området.

Årstafältet byggs i etapper och den första tappen, där markarbeten just startat, kommer att få 1 000 lägenheter. Därefter blir byggtakten cirka 500 lägenheter per år. Årstafältet knyts även samman med Östberga, där cirka 1 000 nya lägenheter kommer att byggas. Det innebär alltså ett tillskott på totalt 7 000 nya bostäder i hela området.

En sådan ökning påverkar naturligtvis trafikflödena och kräver omfattande och noggrann planering av gator och trafik. Tyréns har varit med från start i planeringen och tagit fram både trafik- och cykelutredningar och systemhandling för området, som sätter strukturen för var gator och vägar ska dras.

– Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, cykelplanerare på Tyréns och som arbetat med Årstafältets planering sedan starten 2007.

–  Att cykla är både hållbart och hälsosamt och allt fler stockholmare väljer cykeln som färdmedel. Årstafältet ligger dessutom centralt och har bra förutsättningar för att bli en stadsdel där det är naturligt att cykla, men även promenera och åka kollektivt.

Medeldistansen för en cykelpendlare i Stockholm är någonstans kring nio kilometer och inom den sträckan når du en stor del av länets arbetsplatser från Årstafältet. Cyklingspotentialen är med andra ord hög.

– Det ville vi ta fasta på. Det ska vara enkelt att både cykla och gå när man bor på Årstafältet.

I praktiken innebär cykelsatsningen bland annat 11 kilometer cykelbanor och att både huvud- och lokalgator är anpassade till cykeltrafik. I varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering. Tyréns har även gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel.

– Vi har pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre. 

Cykelns centrala plats i området syns också på detaljnivå.

– Till exempel kommer plats finnas för lastcyklar vid det nya stadsdelstorget, sänkningar av kantstenen vid varje lokalgatuanslutning och cykelservicestationer i strategiska lägen. säger Carolina Stenbeck.

Första inflyttning i den nya cykelvänliga stadsdelen blir troligtvis under 2021 och om allt går som beräknat kommer hela stadsdelen av vara färdigbyggd 2030.

Läs mer om våra tjänster inom cykelplanering >>