Barnens behov tar plats i samhällsplaneringen

2017-11-20 17:07

Nya projekt ser till barnens perspektiv vid planering av kollektivtrafik och en ny förskola

Perspektiven är många när vi planerar för en ny byggnad, skapar ett grönområde eller kanske en helt ny stadsdel. Vi har ett tydligt fokus på att skapa ett samhälle som är hållbart både för miljön och för människorna som bor där.

På Tyréns har vi stor erfarenhet av att låta barnens behov ta plats i samhällsplaneringen.

- Vi vill vara med och bygga samhällen där människor trivs och får utrymme, oavsett kön, ålder eller bakgrund. Det är hållbarhet och kvalitet för oss, att ha ett helhetsperspektiv och en långsiktighet där vi tar hänsyn till de sociala perspektiven, säger Ylva Preutz Papantoni, avdelningschef för social hållbarhet på Tyréns.

Tillsammans med kunden ser Tyréns till att ta med barnens perspektiv i tidiga skeden av ett uppdrag. Vi har gjort en hel del uppdrag inom social hållbarhet och efterfrågan växer hela tiden.

- Engagemanget är stort både hos kommuner och privata aktörer, vi får många frågor om ett strukturerat arbetssätt för att fånga upp det bredare perspektivet på hållbarhet som nu slår igenom, säger Ylva.

Barnperpektivet i planering av kollektivtrafik

Tyréns jobbar bland annat med att stötta en kund som vill ha med barnperspektivet i planeringen av en kollektivtrafiksatsning. Barn och unga är en viktig målgrupp som reser mycket i kollektivtrafiken. Uppdraget handlar bland annat handlat om att kartlägga barnens behov av ett bra bemötande och en trygg miljö. 

Utformning av gården till en ny förskola i Huddinge

I centrala Huddinge byggs just nu en ny förskola där Tyréns arkitekter ansvarat för projektering av både byggnaden och förskolegården. En viktig aspekt har varit att när barnen går in genom gårdens grindar ska de komma till en grön och säker plats. Trafiken, med infarter, lastplatser och parkering, är planerad så att den inte blir farlig eller störande bland annat med hjälp av ett bullerplank i pilträ. Gården har sedan delats in i olika zoner - en trygg, en vidlyftig och en vild. Här finns utrymme för olika behov barnen har av rekreation, kreativitet, vila och aktivitet. Här finns ytor anpassade både för yngre och äldre barn där de äldre till exempel har tillgång till större ytor för lek och bollspel och även en utmanande hinderbana.  

 

Läs mer om Tyréns tjänster inom analys, strategi och planering >>

Läs mer om Tyréns tjänster inom arkitektur >>

Läs mer om Tyréns tjänster inom landskap >>

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}