Byggherredriven planprocess – ett initiativ för att öka byggtakten

2017-04-26 09:59

Tyréns är länken mellan byggherre och kommun

Vi behöver bygga fler bostäder i Sverige. Ett sätt att nå dit är att minska tiden från projektidé till byggstart. Tyréns är med i ett pilotprojekt som låter byggherrarna leda planprocessen.

I Kungälv och Alingsås testar kommunerna att låta byggherrarna ta fram detaljplaner med hjälp av konsulter som kommunen anlitar. Det här är ett sätt för kommunerna att effektivisera planprocessen.


Tyréns leder pilotprojekt i Kungälv och Alingsås

Kommunerna har anlitat Tyréns som projektkoordinator – en strategisk länk mellan byggherre och kommun. Tanken är att byggherren driver planprocessen framåt och tar fram planhandlingar och utredningar. På det här sättet blir det en starkare koppling mellan projektidén och detaljplanen. Byggherren får också möjlighet att anpassa projektet allt eftersom till den information som kommer fram i utredningar och olika kontakter.


Samverkan för en snabb och effektiv planprocess

Utmaningen är att få till en snabb och effektiv process där både kommunens och byggherrens kunskap och resurser nyttjas maximalt. Planerna ska ge attraktiva och genomförbara projekt och samtidigt vara juridiskt korrekta - ingen vill att deras plan ska upphävas vid eventuellt överklagande. Tyréns stöttar kommunerna i att ta fram rutiner som ska säkerställa processen.

- Vårt uppdrag är att utvärdera vilka delar av processen som fungerar bra att lämna över till byggherrarna och vad som är okej att lämna över rent juridiskt, säger Kenneth Fondén, planarkitekt på Tyréns.


Återkoppling av erfarenheter

Tyréns testar och optimerar processen efterhand som erfarenheten växer. Utvärderingen av hur den här typen av byggherredriven planprocess fungerar i praktiken görs i två steg. Den första utvärderingen har startat nu när pilotprojekten pågått i ett halvår. Resultatet sammanställs i en rapport som presenteras för ansvariga politiker. När sedan planerna är klara gör Tyréns en mer genomgripande utvärdering.

- Det här är lärorikt på fler än ett sätt. Jag ser att erfarenheterna i pilotprojekten kan användas för att effektivisera även andra "vanliga" planprojekt, säger Pernilla Olofsson, planarkitekt på Tyréns.

För kommunerna är det här en viktig satsning som ska snabba på bostadsbyggandet. Målet är att starta fler projekt som bygger på erfarenheterna i Kungälv och Alingsås.


Fakta om projekten

Pilotprojekt Kungälv
• Bostäder i Kareby - projektet innehåller cirka 150 lägenheter i markbostäder samt en förskola. Byggherre Bonava
• Verksamheter i Rollsbo Västerhöjd - planen avser cirka 350 000 m² för industri, vilket kan ge för cirka 1 500 arbetstillfällen. Byggherrar Bokab och Ytterbygg
• Bostäder och verksamheter i Entré Ytterby - planområdet omfattar cirka 100 bostäder i flerbostadshus samt verksamheter. Byggherre Saltholmsgruppen

Pilotprojekt Alingsås
• Bostäder i Södra Stadsskogen - avsikten är att utöka utbyggnaden av Stadsskogen söderut och tillskapa cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. Byggherre Trivalia
• Bostäder vid Prästgårdsvägen – en komplettering av ett kvarter med bostäder och butiker i stadskärnan. Byggherre Tornstaden
• Brunnsgården – det tidigare äldreboendet rivs ner till marknivån och en ny högre byggnad uppförs. Byggherre Alingsåshem

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}