Nyheter
12 november 2019

Tyréns lyfter innovationsarbetet med en Head of Innovation

Tyréns har rekryterat Dag Måhlstrand till den nya rollen som Head of Innovation. Dag kommer att samordna Tyréns innovationsarbete och bidra till att företagets FoI-verksamhet kommer till samhällsnytta. Dag har gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen och kommer närmast från en roll som affärschef på Tyréns.

Dag har varit anställd på Tyréns sedan 2003 och har de senaste åren varit affärschef för konstruktion i region öst. Dag har även lett det stiftelsefinansierade FoI-projektet ”FoU och Innovation” där Tyréns och forskare från Lunds universitet har samarbetat för att hitta nya metoder för att stimulera, initiera och kommersialisera innovationer.

– Vi har en omfattade FoI-verksamhet på Tyréns och det är något vi ska vara stolta över och dra ännu mer nytta av. Varje år avsätter våra ägare i Sven Tyréns stiftelse över 20 mkr – som kompletteras med cirka 10 mkr från externa FoU-finansiärer – till forskning och utveckling. Innovationsprogrammet är ett resultat av just en sådan satsning som vi omsätter till nytta för verksamheten och branschen, berättar Birgitta Olofsson, CTO på Tyréns.

"Tyréns har en stark utvecklingskultur och ska bli branschbäst på innovation"

Dag Måhlstrand är Head of Innovation sen 1 september 2019.

– Att Tyréns tillsätter en Head of Innovation visar att företaget menar allvar med att bli branschbäst på innovation. Vi har en stark utvecklings- och innovationskultur som gör att förutsättningarna för mig i min nya roll är fantastiskt gynnsamma och jag ser mycket fram emot utveckla denna verksamhet, säger Dag Måhlstrand.

Dag tillträde sin nya tjänst på Tyréns den 1 september.