Nyheter
14 april 2021

Det nya Jägersro ska bli Europas ledande hästcenter

Sommaren 2024 beräknas det nya Jägersro stå klart att ta emot hästar och publik. Det nya hästcentret ska inte bara bli Europas ledande, det blir också unikt i Sverige. Tyréns bidrar med trafikutredning och markprojektering av en yta stor som 55 fotbollplaner. 

Det nya hästcentret ska inte bara bli Europas ledande, det blir också unikt i Sverige. Den nya travbanan blir 1400 meter lång, näst längst i Sverige, och med en 300 meter lång upploppssträcka. Innanför travbanan anläggs en 1200 meter lång uppvärmningsbana och innan för den en 800 meter lång ponnybana. I mitten etableras en paddock för hoppning och dressyr.

– Det nya Jägersro kommer kännas som en välbesökt, social och aktiv mötesplats oavsett om vi har tusen eller tiotusen besökare, förklarar Kent Öhlander, vd på Skånska Travsällskapet.

Anläggningen som ska stå klar i mitten på 2024 har hästen och hästsport i fokus. Men med mer än hundra års framgångsrik travverksamhet som facit vet vi att vårt nya hästcenter måste vara en plats som är attraktiv och välkomnande för alla, med eller utan hästintresse och ger oss utrymme att skapa nya innovativa aktiviteter. Vi vet också att miljö- och klimatutmaningarna ständigt växer och människor beteenden förändras. Därför måste vi bygga en flexibel anläggning som kan möta både de krav och behov vi ser idag och dem vi kan behöva möta imorgon. Det är förutsättningar som ställer stora krav på hur vi planerar och projekterar området, säger Kent.

Tyréns uppdrag består av två delar. Dels att göra en trafikutredning inför detaljplanearbetet, dels hantera markprojekteringen efter att detaljplanen är godkänd. I detta ingår att ta fram program-, system-, bygg- och relationshandlingar för 40 hektar av den totala ytan på 60 hektar.

– Det känns väldigt roligt att få vara en del av Skånska Travsällskapets stora satsning. Speciellt med tanke på att vi fick uppdraget på grund av att man sedan tidigare projekt vet att vi är engagerade och att vår kompetens motsvarar det de efterfrågar. Jägersro Hästcenter vill bli bäst i Sverige och alla ska känna sig välkomna. Det är ett tankesätt som vi på Tyréns delar med dem och det känns inspirerande, säger Niclas Linderoth, uppdragsledare på Tyréns.

Det nya Jägersro-området sett från sydväst. Till vänster utom bild, är dagens bana lokaliserad.

Foto: Jägersro.

Utmanande markarbete med miljöfokus
Det är ett stort område som ska projekteras, den yta som ingår i Tyréns uppdrag är lika stor som 55 fotbollsplaner och så klart finns det utmaningar. Bland annat är det mycket lermorän i marken som begränsar tidplanen, då markarbetet behöver göras under årets varma period, för att undvika att marken fryser eller blir vattenfylld. Sedan kommer i stort sett all mark att behöva bearbetas genom schaktning eller fyllning.  

– På grund av skillnader i marknivån kommer vi att behöva schakta bort 14 meter i ena delen av området och fylla upp till 5 meter i den andra. Målet är att klara massbalanseringen vilket innebär att återanvända och flytta alla massor som schaktas bort inom området, det kan bli så mycket som 400 000 kubik. Det är en kostnadseffektiv lösning som dessutom är mer miljövänlig då det annars hade krävts många lastbilstransporter för att frakta bort alla massor. På Tyréns gillar vi utmaningar och det gör att vi brinner lite extra för vårt uppdrag, avslutar Niclas Linderoth.

Tyréns kompetenser i projektet
Trafik – start i maj 2019, klart våren 2021 (prel.)
Mark, VA och Yttre belysning – start i november 2020, klart sommaren 2024 (prel.)


Fakta om det nya Jägersro
Utöver de olika travbanorna och paddocken kommer området även bestå av en stor publikbyggnad med bland annat restaurang, uteläktare, eventtorg, tävlingsstallar, parkeringsplatser och uppställningsplatser för hästtransporter samt hagmark. I området anläggs också en eventgata som kantas av byggnader med karaktär av skånska gårdar som skapar känslan av en liten by mitt på det stora området. Runt hela området kommer det finnas en rid- och körväg kombinerad med gångväg för allmänheten. Det gamla Jägersro-området säljs till Malmö stads kommunala bostadsbolag (MKB).

Illustrationer: Arkitekterna Krook & Tjäder