Nyheter
10 november 2020

En vinnande broutformning över Tinnerbäcken i Linköping

Tyréns har i parallellt uppdrag, tillsammans med Rundquist arkitekter, tagit fram ett vinnande gestaltningsförslag och en teknisk lösning för en träbro över Tinnerbäcken.

– Bron är enkel och genialisk, den samspelar med miljön samtidigt som den sticker ut, säger Lena Carlsson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Tyréns.

Som en del av utvecklingen av infrastrukturen i ”Tinnisområdet” i Linköping ska den nya bron utgöra en koppling mellan naturstråket Tinnerbäcken och Tinnerbäcksparken. Bron ska också fungera som entré till den nya stadsdelen Folkungavallen och en ny planerad simhall.

Området består av känslig ravinmiljö som möter modern arkitektur och tidig funktionalism – aspekter vilka samspelat och hanterats i brons arkitektoniska uttryck i gestaltningsförslaget.

Konceptet utgörs av en bro som avtecknar sig både i det större öppna rummet mot stadsparken och i den täta vegetationen i bäckravinen. Förslaget består av en konstruktion framtaget i limträ där bron tar ett språng över bäcken med V-formade stöd på var sin sida om ravinen.

Juryns utlåtande:
”Tyréns förslag visar ett formspråk med ett tydligt arkitektoniskt uttryck som samspelar både med det storskaliga landskapsrummet och ravinmiljön samtidigt som den upplevs både rumslig och trygg i den nära skalan. Kopplingen till uttrycket i simhallens takkonstruktion samt upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter.”

Uppdraget är ett av tre parallella uppdrag utlyst av Linköpings kommun som valde att gå vidare med Tyréns och Rundquist arkitekters förslag. Från Tyréns har kompetenser från landskapsarkitektur, gata och brokonstruktion medverkat.

 

Bilder: Rundquist arkitekter