Nyheter
20 december 2018

Första byggherredrivna planprocessen i Kungälv är antagen

Tyréns har i ett pilotprojekt, tillsammans med Kungälvs kommun och bland andra byggherren Bonava, startat tre byggherredrivna detaljplaner i kommunen. Nu har den första detaljplanen för Kareby blivit antagen i kommunfullmäktige i Kungälv.

Kareby är idyllen på landet som snart kommer berikas med cirka 170 nya bostäder och en förskola, vilka kommer fördubbla befolkningen och stärka såväl orten som Kungälvs kommun. Processen bakom nybebyggelsen heter byggherredriven planprocess.

– Antagandet av detaljplanen är en glädjande bekräftelse på att byggherredriven planprocess fungerar. Tack vare metoden har kommunen kunnat driva planer som de annars hade saknat resurser till, säger Kenneth Fondén, processledare på Tyréns.

Tyréns har rollen som kommunens representant och har hjälpt till att sätta rutiner för byggherredriven planprocess. Bonava har rollen som projektledare och har tagit fram planhandlingar och utredningar.

– Genom det här arbetssättet har vi alla fått anta nya roller vilket gett oss större förståelse och kunskap om våra olika utmaningar. Det har varit särskilt viktigt att starta på rätt sätt, med gemensamma mål och tidplaner, men också att hitta bra samverkansformer, säger Torbjörn Jennerhed, affärsutvecklare på Bonava.

Tyréns har lång erfarenhet av att driva byggherredrivna planprocesser och leder parallellt även pilotprojekt i Härryda kommun. Med erfarenheter från såväl olika kommuner som byggherrar har Tyréns kontinuerligt utvecklat såväl rutiner som förtydligande i roller.

– Viktigt att komma ihåg är att kommuninvånarna fortfarande kommer till tals, vilket säkras genom att kommunen sköter den formella handläggningen och antar detaljplanen. Därmed garanterar vi den demokratiska processen även vid byggherredrivet. Samtidigt uppnår vi högre kvalitet på planprocessen eftersom byggherren besitter kunskapen hos sig, säger Kenneth Fondén på Tyréns.