Nyheter
24 februari 2016

Hållbara och flexibla hem i projektet Future Living

”Smart boende” är nyckelorden då Medicon Village bygger 180 forskarbostäder i Lund nästa år. Tyréns är med i projektet Future Living.

Flexibla, hållbara och trivsamma hem är målet med projektet som ska bygga bostäder för forskare och andra boende i Lund. Behovet finns och ökar när MAX IV och ESS tas i drift. Planerna är att skapa en öppen mötesplats med gata, park och nytt entrétorg med omgivande bebyggelse.

- Framtidens behov kan vara helt andra än de vi ser idag, och det är därför viktigt att bygga flexibelt för att kunna anpassa fastigheten efter ändrade önskemål, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef Lunds kommun.

Den 18 februari presenterades en förstudie som bland annat handlar om att återanvända energi och dagvatten, ta tillvara spillvärme, avfall och samtidigt ge individen stor flexibilitet. Genom digitala funktioner kan de boende lätt bli miljömedvetna, t ex följa hur de använder energi i lägenheten och hur mycket sopor och koldioxid de förbrukar.

Förutom Medicon Village och Tyréns deltar Siemens, E.ON, Kraftringen, Lunds Tekniska Högskola och Lunds kommun i projektet.

- Vi har varit med om en unik projektstart. Innovation kräver mod, engagemang och motivation. Medicon Village har påbörjat en resa som vi med spänning vill åka med på, säger Mats Persson, Affärschef på Tyréns som är med i styrgruppen för Future Living.

Jan Holsøe, Affärschef Installation på Tyréns Region Syd som har varit med i en av projektets arbetsgrupper, Bygg och Automation, uppskattar hur samarbetet har gått till.

- Det har varit en spännande process där alla aktörer har bidragit med sin expertis och samarbetat för att hitta nya arbetssätt och lösningar. Det handlar om lösningar för Medicon Village som även hela samhällsbyggnaden i Lund, regionen och potentiellt även nationellt, kommer kunna dra nytta av. Det gäller till exempel om hur infrastrukturen och affärsmodellen kring fjärrvärme och lagring av energi kan komma att se ut i framtiden, säger Jan Holsøe.

Förstudien presenterades för intressenter från de olika parterna och även framtida brukare hade bjudits in för att tycka till och ge sin input. Nu finns en god grund för det vidare arbetet både med projektet Future Living och för exploateringar inom Medicon Village-området i sin helhet.

 

Pressmeddelande från Medicon Village

Läs mer om våra tjänster inom fastighet och byggnad