Nyheter
23 augusti 2018

Invigning av Stenungsund arena

På lördag invigs ett nytt idrottscentrum och en ny mötesplats i södra Stenungsunds tätort. Stenungsund arena omfattar en ny, modern simhall inklusive restaurang och bowling samt en ishall med publikkapacitet på 1000 personer. Tyréns har i uppdraget ansvarat för gestaltning, projektering, projektledning samt haft kontrollansvar för arenan.

– Arenan har utvecklats till en fantastisk rekreations- och idrottsanläggning i parkmiljö som påminner om amerikansk campusmiljö. Anläggningen erbjuder ett brett utbud av idrottsaktiviteter och bidrar till att tillvarata lokala talanger, säger Lars-Erik Berghog, arkitekt på Tyréns.

Före detta Sundahallen i Stenungsund påbörjade en omvandling redan för sex år sedan när Tyréns fick i uppdrag av kommunen att utreda expansion av hallen. I den nya anläggningen har verksamheten utökats med en ishall, tidigare bowlinghall har renoverats, och den befintliga simhallen har fått en ny, modern och större ersättare med högt ljusinsläpp. Inom kort kommer även friskvårdslokaler att färdigställas i arenan.

Isblock som genomgående formspråk
Den gamla delen av arenan utgörs av en byggnad från 1970-tal i mörkrött tegel. En ny foajégata i mitten av anläggningen förbinder den gamla byggnaden med den nya, som karakteriseras av en öppen och högrest arkitektur. Formspråket kan ge associationer till isblock eller trädstammar, som bland annat återges i fönster och i planformen av foajégatan.

Ytterligare planer för arenan
Önskemål finns och förberedelser är gjorda för att utöka arenan med en träningsishall samt en multihall för 1500 personer. Multihallen kan användas för handboll, mässor, evenemang, teater och konserter. 

– Genom att tillföra en multiarena, kan anläggningen tillsammans med övriga delar komma att utgöra ett unikt idrottskluster med svenska mått, säger Lena Sundén, arkitekt på Tyréns. 

 

Mer om projektet:
Tyréns har i uppdraget ansvarat för gestaltning, projektering, projektledning samt haft kontrollansvar för arenan. Uppdraget har pågått sedan 2012. Ny ishall färdigställdes 2016 och den nya simhallen färdigställdes sommaren 2018. Under 2019 kommer den gamla simhallen att byggas om till friskvårdslokaler.