Nyheter
6 september 2019

Jessica Petrini blir HR-chef för Tyrénskoncernen

Jessica Petrini har utsetts till HR-chef (CHRO) för Tyrénskoncernen. Jessica har gedigen erfarenhet av strategiskt HR-arbete i internationell miljö, bland annat som HR-direktör på Sweco och som rådgivare i omfattande utvecklingsarbete. Jessica tillträdde den 1 september och kommer att ingå i Tyréns koncernledning.

– Jag är mycket nöjd över att vi rekryterat en CHRO med den breda kompetens som Jessica besitter. Hon förenar ett starkt fokus på ledar- och medarbetarskap med ständig utveckling och goda resultat. Jag är övertygad om att hon blir en stark kraft i Tyréns arbete med att bli Europas bästa arbetsplats, säger Johan Dozzi, vd och koncernchef i Tyréns.

"Jag ser fram emot att vara med och lyfta medarbetar- och ledarfrågorna på ett tydligt sätt i koncernledningen och bygga en HR-funktion för framtiden."

Jessica Petrini är ny HR-chef för Tyrénskoncernen

Med hög tillväxt, medarbetare i fem länder och konkurrens om talangerna, är    förmågan att behålla och attrahera branschens bästa talanger en prioriterad fråga för Tyréns.  

– Det blir spännande att aktivt omsätta Tyréns långsiktiga strategi till konkreta aktiviteter som förstärker en modern arbetsplats och bidrar till att bolaget fortsätter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Jag ser fram emot att vara med och lyfta medarbetar- och ledarfrågorna på ett tydligt sätt i koncernledningen och bygga en HR-funktion för framtiden, säger Jessica Petrini.

I samband med tillträdet på Tyréns, lämnar Jessica sitt styrelseuppdrag i Hifab, men fortsätter som styrelsemedlem i Combined Excellence, en koncern för spjutspetsbolag inom digitalisering.