Nyheter
3 juni 2019

Kajkonstruktioner och kulvertar - så jobbar en brokonstruktör på Tyréns

Inom anläggningskonstruktion jobbar Tyréns med såväl broar, tunnlar som byggnadsverk i allt från förstudier till färdiga arbetshandlingar. Daniel Tillander axlar rollerna som anläggningskonstruktör, brokonstruktör och uppdragsledare på kontoret i Göteborg. Han jobbar på en växande avdelning som gärna utbyter kunskaper med varandra. Gruppen, som består av både juniora och seniora medarbetare, jobbar med ett brett spektrum av anläggningskonstruktioner med fokus på broar.

Daniel Tillander, brokonstruktör på Tyréns

Daniel, hur länge har du varit på Tyréns och hur hittade du hit?
Jag har varit ganska exakt ett år på Tyréns nu. I branschen har jag däremot varit i över tolv år. Efter fyra års utlandsjobb och många år på ett större företag sökte jag mig till ett lite mindre konsultbolag där man ser sina medarbetare. Jag kände till Tyréns sedan tidigare och märkte ganska fort att företaget motsvarande mina förväntningar. Tyréns är tillräckligt stort för att ta sig an de riktigt stora uppdragen samtidigt som de lyckats bibehålla en familjär känsla i sin företagskultur.

Vilka projekt jobbar du i?
Det är en stor variation i uppdragen vad gäller storlek och omfattning. Just nu arbetar jag bland annat för Lerums kommun i ett projekt där en äldre kulvert utbyggd i etapper under både järnväg och motorväg ska ersättas alternativt repareras. Projektet befinner sig i utredningsskedet men det finns många aspekter och discipliner som påverkas av vald lösning utöver den faktiska konstruktionen. Hydrauliska beräkningar och miljöutredningar för att nämna några. Jag jobbar också med ett löpande förvaltningsuppdrag av kajkonstruktioner i Göteborgs Hamn där jag är uppdragsledare. Det pågår även ett arbete där vi tillsammans med NCC utreder möjliga alternativ för Stadslinbanan i Göteborg och dess fortsättning efter att kostnadsuppskattningarna dragit över ursprunglig budget. Anläggningskonstruktion här i Göteborg är ansvariga för att ta fram nya förslag på tornen.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du?
Vi har något som heter Broakademin. Det är ett utbildningsprogram som riktar sig till nya konsulter inom brokonstruktion. Programmet går vartannat år och inkluderar ett antal träffar runtom i Sverige som Tyréns anordnar med interna och externa föreläsare. Utbildningen ger en väldigt bra kunskapsbas och möjlighet att bygga nätverk över hela landet. När du sedan är mer varm i kläderna kan du ta rollen som uppdragsansvarig eller specialist inom ett område, allt beror på dina egna intressen och önskemål om vart du vill se dig själv.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Hos Tyréns ser man vilka styrkor du har och ger dig uppgifter och utmaningar därefter. Här får du snabbt ansvar och det finns mycket utrymme för egna initiativ. I Göteborg har jag rollen som en av de mest seniora inom bro och får därför många frågor från gruppen och ett stort ansvar. Jag har en ganska unik kompetens då jag har arbetat i alla tänkbara skeden med konstruktion, reparation och projektering, och det är kul att känna sig behövd. Eftersom det är en platt organisation är det nära till beslut, det finns inte så många mellanhänder vilket blir effektivt i kundkontakten. Jag uppskattar vår arbetsgrupp, den är jämställd både vad gäller kön och ålder och vi har ett väldigt bra utbyte. Sedan får man ju inte glömma vilken fantastisk utsikt över Göteborgs hamn som vi har, läget är perfekt.

 

Tyréns brokonstruktörer tipsar om hur man bygger broar

  • Dynamisk arbetsgrupp
    Det är ett ditt team som löser saker tillsammans. Gå ut och luncha ihop, ha kul, kommunicera högt som lågt och utbyt erfarenheter. Det är så ni blir medvetna om varandras styrkor. Teama sedan ihop er med andra som kompletterar teamet.
  • Relationsbygget
    Du träffar inte företag, du träffar människor. Bygg broar mellan människor. Det kanske låter klyschigt men det är också väldigt sant. Träffa kunderna, lär känna dem och lyssna på behov, önskemål och hur ni kan möta dessa. Tänk på att mycket som är självklart för en ingenjör inte är det för en beställare på en kommun eller en vägförening med helt annan bakgrund.
  • Lita på varandra
    Våga dela med dig av ansvar och låt andra i gruppen växa och utvecklas. Lita på att alla bidrar, såväl kollegor som underkonsulter och samarbetspartners.