Nyheter
9 juni 2022

Kollektivtrafik som en del av hållbar mobilitet

En väldigt viktig del i arbetet för en hållbar mobilitet är självklart kollektivtrafiken och tillgång till densamma. En god tillgång till kollektivtrafik kan minska behovet av egen bil, och genom det minska såväl utsläpp som trängsel på vägarna.

I samband med Covid19-pandemin har inställningen till kollektivtrafik till viss del förändrats. Helt plötsligt uppmärksammades riskerna med att umgås tätt med många människor, och kollektivtrafikens trängsel blev en källa till smittorisker.

– Det vi måste komma ihåg när vi tittar på folks uppfattning om kollektivtrafiken kopplat till pandemin är att det finns väldigt många och olika bilder av det. Även om många såklart kände en viss oro, så var det många som upplevde den minskade trängseln som något positivt. Samtidigt upplevde andra det som ödsligt och därmed hade en negativ känsla kopplat till det, berättar Marcus Finbom, trafikplanerare på Tyréns.

– Just det här med trängsel blev ju väldigt aktuellt i samband med pandemin. Och det finns saker att ta lärdom av där även för framtiden. Genom att justera när på dygnet människor har behov av kollektivtrafiken kan vi förbättra upplevelsen av kollektivtrafiken och fördela topparna, säger Marlene Sjödin, trafikplanerare och avdelningschef på Tyréns.

Genom att justera när på dygnet människor har behov av kollektivtrafiken kan vi förbättra upplevelsen av kollektivtrafiken.

Att minska trängsel i form av avrådan att nyttja kollektivtrafiken som gjordes under pandemin, är även något som testats i andra sammanhang. Marlene Sjödin lyfter till exempel upp London OS som ett bra exempel på lyckad satsning för att minska trängseln under särskilt utsatta tider.

– Under London OS gjorde man det väldigt enkelt. Genom att sätta upp informationsskyltar om när det förväntades vara högre tryck i kollektivtrafiken och uppmana till att inte resa då, kunde man se att trängseln minskade. Det är egentligen samma strategi vi har sett under pandemin i bland annat mataffärer. Det är helt klart en viktig lärdom att ta med sig för framtiden.

I slutändan så kan en minskad trängsel och förbättrad framkomlighet leda till ett minskat behov av att bygga nya trafikleder. Genom en minskad trängsel i såväl kollektivtrafiken som på vägarna är vi på väg mot en hållbar mobilitet på riktigt.

Tyréns podd om Hållbar mobilitet

I avsnitt #28 av Tyréns podcast Framtidsvision delar trafikplanerarna Marlene Sjödin och Marcus Finbom med sig av sina erfarenheter och egna reflektioner kring resande, beteendemönster och hur vi kan åstadkomma hållbar mobilitet. 

Lyssna på podden