Minskad trafik på Tyresövägen vid skolstart

2016-10-21 10:57

Färre tog bilen efter riktad kommunikationskampanj

Tyréns, Nobina och Tyresö kommun har fått fler att åka kollektivt genom en innovativ kommunikationskampanj. Trafiken på Tyresövägen har minskat med hela 12% på morgonen innan skolstart.

För att lyckas påverka ett beteende med hjälp av kommunikation behöver aktiviteter och budskap baseras på en noggrann analys av målgruppen.

- Vi genomförde en kvalitativ analys där vi med hjälp av djupintervjuer identifierade olika personas och deras emotionella och rationella motiv till varför de reser som de gör, säger Jesper Johansson.

Jesper Johansson är konsult inom mobility management och hållbart resande på Tyréns. Jesper finns på Twitter (@Jesperjo) där du även kan följa Hedda Ericsson (@ericsson_hedda) för fler insikter inom trafik.

 

Se filmen om hur kampanjen fick "Måste-Mårten" att ställa bilen oftare >>

Se filmen som var en del av kampanjen >>

Läs mer om Tyréns erbjudanden inom trafikområdet >>

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}