Nyheter
1 december 2021

Så mäter Tyréns investeringar i social hållbarhet på lång sikt

Gröna obligationer har länge varit en framgångsrik metod för att mäta hur grön en investering är. Men när det kommer till sociala obligationer, vars syfte är att skapa inkludering i samhället, har det fram tills nu setts som något svårt och diffust att mäta.

För Tyréns kunder är sociala obligationer numera lika möjliga att mäta som gröna obligationer tack vare en ny lättillgänglig modell baserad på målen i Agenda 2030. Tyréns forskning- och innovationsprojektet Sociala obligationer erbjuder fastighetsbolag, kommuner och investerare verktyg för att mäta den faktiska nyttan av investeringar i sociala hållbarhet över tid.

– Det viktiga är att vi försöker systematisera arbetet med social hållbarhet så att investerare kan hitta, utvärdera och verifiera nyttan med ett investeringsprojekt. I den här sektorn har vi historiskt sett varit dåliga på att följa upp och mäta sociala effekter. Vår metod ska därför hjälpa investerare att fortsätta övervaka så att krav på socialt hållbar utveckling uppfylls även efter 20 år, säger Simon Imner, hållbarhetskonsult på Tyréns.

Innovationsföretagens rapport
I ”Innovation för mångfald” kan du läsa mer om Tyréns mätmetod och hur den kan påverka investerare och vår socialt hållbara utveckling positivt och effektfullt.

Här kan du läsa om Tyréns case och rapporten i sin helhet  

Läs mer om Tyréns sociala obligationer