Själen bygger framtidens städer

2018-06-19 08:00

Ny modell kartlägger stadens själ

Fånga det som är själen i en stad eller ett område. Då har du en viktig ingrediens för att skapa en attraktiv stad – också för framtiden.

2030 beräknas cirka 60 procent av jordens befolkning bo i städer. Det innebär att det kommer att bli allt trängre, vilket i sin tur kräver att vi tänker nytt för att åstadkomma städer med hög livskvalitet. Men hur gör vi det? Mia Wahlström, konsult inom strategisk samhällsanalys på Tyréns, har svaret.

– För att göra en stad attraktiv måste vi fånga och vidareutveckla det som är unikt. Det är det som får människorna att trivas och känna sig stolta över sin stad, säger hon. 

Då måste stadsplaneringen utgå mer från människorna och vad de vill – inte planeras uppifrån som ofta sker i dag.

– Det är också viktigt att göra detta i ett tidigt skede, i visionsfasen. I dag presenterar man ofta förslag som medborgarna ska tycka till om när detaljplanen är så gott som klar. Då är det redan för sent.

För att kartlägga stadens själ krävs en modell och en strukturerad metod och det har Tyréns – tack vare Mia Wahlström. Hon har forskat i fem år i ämnet i fem år och det är det arbetet som har lagt grunden för den nya modellen.

I studien framkom tydligt att känslan för en stad faktiskt är viktigare än till exempel arkitektur, parker eller gator – även om det fysiska också har betydelse. Studien visade också att det främst är mångfalden som utgör själen i Malmö. I Stockholm är det vattnet och i Göteborg havet.

– Min studie är ett bevis på det som många stadsplanerare har känt av under en längre tid – att vi borde samarbeta ännu mer med bland annat beteendevetare och antropologer för att bygga framtidens städer, säger Mia Wahlström.

Vill du veta mer?

På vårt seminarium i Almedalen berättar Mia Wahlström om hur vi fångar stadens själ. Välkommen till Samhällsbyggararenan den 3 juli >>

I vår senaste podd Framtidsvisioner #20 samtalar stadsutvecklarna Tomas Kruth och Hanna Areslätt om varför stadsplaneringen måste utgå från människan i större utsträckning. Lyssna här >>

Alla våra poddar hittar du här >>

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}