Nyheter
22 februari 2023

Snabbspår till framtidens samhälle med Tyréns innovationskompass

Arbetar ni med utveckling av stadsmiljöer eller fastigheter och vill bidra till ett hållbart samhälle? Då är Tyréns innovationskompass ett steg i rätt riktning.

På ett konkret och tydligt sätt får ni stöd till nya vägar för innovationsarbetet.
Innovation och hållbarhet är på många organisationers agendor. Det här begreppen går ofta hand i hand och kan bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och skapa långsiktiga värden.

– Även om det finns en samsyn om att det här är viktiga områden, så upplever vi att väldigt många famlar efter hur de ska arbeta effektivt med de här frågorna, menar Madeleine Almqvist som är samhällsplanerare och innovationscoach på Tyréns.

Innovationskompassen - illustration

Innovationer riskerar fastna i idéstadiet

Många organisationer har helt enkelt svårt att komma igång och att driva processerna. Ofta finns en vision och en målbild, men vägen dit blir mer diffus. Det är också lätt att fastna i idéstadiet och att projekten då inte blir mer än piloter och förstudier.

– När vi nyligen undersökte 30 innovativa samhällsbyggnadsprojekt fick vi en bekräftelse på att innovationsarbetet ofta haltar. Det var få som lyckats med att nå hela vägen från idé till en uppskalad lösning som kan ge samhällsnytta, berättar Madeleine Almqvist.

Steg för steg från idé till lösning som gör nytta för många

För att råda bot på innovativ tomgång har Tyréns utvecklat Innovationskompassen. Som namnet antyder handlar det om att ge rätt vägledning till att utveckla nya idéer med en direkt och tydlig metod. Utgångspunkten för Innovationskompassen är att identifiera vilka förutsättningar som finns för innovation och vad som är viktigast att utveckla för att öka innovationsförmågan. I nästa steg stakar Tyréns sedan ut riktningen och tar fram skräddarsydda förslag och en genomtänkt plan framåt. Det hela leds av medarbetare på Tyréns som är specialister på både innovation och samhällsbyggnad.

– Målgruppen är i första hand stadsutvecklings- och fastighetsbranscherna. Vi har åstadkommit bra resultat i samarbete med både kommuner och företag, och nu ser vi fram emot att få jobba med fler som vill få stöd med innovationssatsningarna, avslutar Madeleine Almqvist.

 

Läs mer om Innovationskompassen