Nyheter
7 oktober 2021

Strålande framtidsutsikter för Tyréns nya solkartor

Redan 2012 påbörjade Tyréns arbetet med så kallade solkartor, som i korthet går ut på att skapa och delge information om var solcellslösningar lämpar sig bäst. Då var det i huvudsak kommuner som använde solkartorna, men med en ny version, SunEngine, är siktet nu inställt på de solcellsleverantörer och elbolag som vill vägleda sina konsumenter till rätt solenergilösningar.

- Idag är det väldigt svårt att greppa konsekvenserna av olika alternativ på solcellsmarkanden. Vi vill göra det enklare att förstå vilka lösningar som passar just dig och ditt hus bäst, berättar Jonas Lindberg, som är projektledare för Tyréns utveckling av solkartor.

De nya solkartorna går under namnet SunEngine och innebär ett rejält steg framåt i utvecklingen. Bland annat används nya beräkningsmodeller och med en ny grafisk utformning blir solkartorna även mer användarvänliga.

- Med några få knapptryckningar kan du snabbt bilda dig en uppfattning om lönsamhet och effekt för din installation. För den tekniskt intresserade så innebär den här förändringen att vi gör beräkningar där osäkerhetsfaktorer slumpas 15 000 gånger för att få ett säkert utfall.

Många vinnare med de nya solkartorna

Med de nya solkartorna vill Tyréns underlätta för Sveriges kommuner, elbolag och solcellsleverantörer, så att de i sin tur kan utbilda och stödja befintliga och potentiella solenergikunder. Dessutom ingår SunEngine i Tyréns långsiktiga satsning på ett hållbart samhälle.

- Den här lösningen skapar vinnare både bland konsumenter, leverantörer och samhället i stort, eftersom vi kan öka andelen förnybar energi med rätt optimering.

Utöver vägledningen när det gäller rätt placering av solcellerna, så ger den data som finns i SunEngine mycket annan värdefull information. Till exempel kan verktyget ge en bild av var det finns flest installationer inom ett område eller en kommun, vilket kan underlätta planering och marknadsföringsinsatser.

Skarpt läge för den nya solkartan

Under sommaren har användartester genomförts i större skala för att finjustera verktyget. Inom projektet finns även KTH och Beteendelabbet med för att studera beteenden vid beslut om solcellsinvesteringar.

- Det här samarbetet gynnar verkligen båda parter. Vårt nästa steg stödjer deras forskning med ny användardata och deras slutsatser bygger vi sedan in en framtida uppdaterad version av solkartorna.

Innovation och hållbarhet krokar arm på Tyréns

Satsningen på SunEngine är en riktigt solskenshistoria i dubbel bemärkelse. Jonas Lindberg kläckte själv idén om att utveckla befintliga solkartor för ett par år sedan. Därefter har projektet utvecklats inom ramen för Tyréns process för medarbetardrivna innovationer, för att nu realiseras fullt ut.

- Det här är ett exempel på vad som gör Tyréns så unikt. Dels att medarbetarnas idéer tas på största allvar och dels att hållbarhet betyder mer än bara tomma ord. Här går vi från ord till handling för att bygga ett hållbart samhälle för framtiden, avslutar Jonas Lindberg.

Laddar

Se filmen om SunEngine

Du som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö kan testa ditt tak redan idag.

Testa ditt tak här