Nyheter
24 mars 2021

Timber on top – Tyréns bidrag till hållbara byggnader på höjden

Projektet Timber on top syftar till att öka kunskapen om hållbara på- och tillbyggnader på befintliga byggnader. Aktörer från alla led i värdekedjan medverkar till kunskapsspridning i olika skeden av byggprocessen. Tyréns bidrar med kunskap till fokusområdena ”Digital tvilling” och ”Byggsystem.”

I första etappen av Timber on top gjordes en förstudie om möjligheter att genomföra på- och tillbyggnader utifrån social, ekonomisk och teknisk hållbarhet. I etapp två har studien mynnat ut i ett antal fokusområden som ska främja nya, tekniska lösningar, affärsmodeller och kunskap med fokus på hålbar träbyggnad.

Viktor Rönnblom är byggnadskonstruktör på Tyréns och har varit med från start i Timber on top. Han ser fram emot att starta konceptprojekteringen av första påbyggnadscaset inom fokusområdet ”Byggsystem” – ett case som omfattar nyproduktion av studentbostäder i Borlänge.

– Caset utgår ifrån att bygga sex nya våningar på ett enplanshus med källare vilket är ganska ovanligt. Nu är det dags att tillämpa våra kunskaper inom påbyggnationer och utvärdera olika typer av träbyggnadssystem, säger Viktor Rönnblom.

Flera grupper kommer bidra med olika konceptförslag på hur påbyggnaden kan utformas. Samtidigt ska den befintliga fastigheten bevakas för att inte belastningarna ska bli för stora på pelare och pålar.

Vägen till varje grupps förslag dokumenteras så att processen för stomval och utformning kan fångas upp i en guide. Den kommer innehålla samlad kunskap om hållbar påbyggnadsprojektering och smarta och effektiva lösningar för stomme och utformning.

Inom fokusområdet ”Digital tvilling” bidrar Tyréns med kunskap om arkitektur och mätteknik. Aktuellt case för fokusområdet omfattas av en fastighet i Sundsvall som utvärderas för påbyggnad av bostäder. Till Tyréns hjälp medverkar studenter från Luleå tekniska universitet som tagit fram ett förtätningsförslag på fastigheten med hjälp av generativ design och visualisering i realtid.

– I det här utvecklingsprojektet möter arkitektur ny teknik och vi bidrar med att tillämpa våra kunskaper inom mätning och generativ design i praktiken. Vi kan genom den generativa processen slumpa fram lösningar som är bortom vår vanliga intuition, säger Daniel Runebjörk, arkitekt på Tyréns.

I nästa steg ska allt framtaget material lyftas in i Tyréns visualiseringsplattform TyrEngine som visualiserar hållbart byggande utifrån avancerad grafisk teknik från spelvärlden. Slutligen summeras lösningarna i en rapport som visar på möjliga, innovativa lösningar.  

Timber on top startade i slutet av 2018 och planeras pågå till slutet av 2021. Vinnova finansierar projektet och Sven Tyréns Stiftelse är delfinansiär. Sveriges Träbyggnadskansli och föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning och kunskapsspridning av projektet. Forskningen i projektet utförs av Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE.

 

Läs mer om Timber on top på projektets webbplats

Läs mer om Tyréns kunskap inom träbyggnad