Nyheter
18 december 2020

Trafikverket ger Tyréns fortsatt förtroende med Norrbotniabanan

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera byggstyrande underlag för en ny järnvägssträcka mellan Umeå och Skellefteå.

Uppdraget avser projektering som ska utgöra underlag för kommande detaljprojektering av mark, kanalisation och BEST för planerad ny järnvägssträckning mellan Umeå och Skellefteå. Även utredning och projektering av byggstyrande underlag samt standardiseringar ingår.

Det känns väldigt roligt och inspirerande att vi på Tyréns får tillfälle att lägga grunden till Norrbotniabanan beträffande systemkrav, standardiseringar och annan utformning, säger Daniel Karlsson, biträdande affärschef för division Väg & Järnväg på Tyréns.

Målet för uppdraget är att järnvägsanläggningen ska ha en enhetlig utformning längs hela sträckan. Driftplatser, detektordriftplatser, mötesstationer, detektorer, teknikhus och teknikgårdar ska standardiseras för att uppnå ökad effektivitet i kommande detaljprojektering. Placering av dilatationsanordningar ska identifieras.

Genom samordning och produktion av korrekta och tillförlitliga BIM-modeller ska Tyréns även effektivisera användningen av BIM och samtidigt öka förståelsen för BIM i branschen.

Det är många känslor kopplat till att vi vunnit just det här uppdraget. Det känns inspirerande, spännande och roligt på en och samma gång att Trafikverket gett oss fortsatt förtroende att arbeta med Norrbotniabanan, säger Thomas Söderlund, uppdragschef på Tyréns.

Tyréns har tidigare ansvarat för Norrbotniabanans första järnvägsplan och systemhandling på delen Umeå-Dåva.

Om projektet
Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet. Den nya järnvägen ska förstärka gods- och persontrafiken längs Norrlandskusten.

Läs mer om Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats


Uppdragsfakta
Beställare: Trafikverket
Tidplan: Uppdraget sträcker sig från 2020-12-03 till 2021-12-03
I uppdraget bidrar Tyréns med kompetenser från divisionerna Väg & Järnväg och Mark & Vatten.