Nyheter
23 juni 2020

Trafikverket tycker att branschen borde följa Tyréns exempel

Tvärförbindelse Södertörn är ett stort vägprojekt där Tyréns bland annat varit engagerade för utredningar inom ekologi, barriäreffekter och påverkan på djurens naturliga rörelse i området. 

För att kunna kommunicera vilken påverkan vägen har på naturmiljön valde Tyréns konsulter att presentera arbetet i ett lättillgängligt PM. Nu lyfter Trafikverket arbetet i sin exempelbank.

I samband med vägprojekt görs alltid en utredning om hur vägen kommer att påverka naturmiljön i området. I tvärförbindelse Södertörn gjordes det ett stort antal utredningar kring ekologi, barriäreffekter och påverkan på djurs rörelser och spridning i landskapet. För att kunna redovisa arbetet på ett bra och kommunikativt sätt ville Tyréns göra det i PM-format.

– Vi förslog detta för Trafikverket och de såg ganska snart fördelarna med att tydligt kunna visa hur man arbetat med frågan i projektet. Det är många frågor som lyfts under dessa utredningar och i ett PM kan man redovisa dem på ett systematiskt sätt, säger Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns.

Presentationen blev ett bra underlag för beslut om skyddsåtgärder som till exempel faunapassager och olika typer av broar för att lösa barriäreffekterna. Många frågor kunde även släckas när det blev tydligt att vissa åtgärder faktiskt inte behövdes.

Ett tydligt bevis på att Trafikverket uppskattade Tyréns arbete är att PM ekologiska samband nu finns publicerat i deras exempelbank och på deras webbplats.

Bilden visar simulering av viltrörelser från ”älgmodellen”, som vi använt för att mäta barriäreffekter och utvärdera nyttan av olika kombinationer av åtgärder, som t.ex. faunapassager.

Trafikverket beskriver arbetet så här i sin exempelbank:
Detta pm utgör ett gott exempel på hur ekologiska samband kan analyseras i ett större vägprojekt som går genom ett stort område med äldre barrskog. Noggranna analyser av viltrörelser och ekologiska samband för groddjur har gjorts och patch-matrixanalysen (som analyserar själva livsmiljöernas betydelse) har kombinerats med motståndsanalysen (som analyserar vägarna mellan dem).

– Det känns väldigt roligt att Trafikverket valt att publicera vårt PM i sin exempelbank. De uppskattade vår struktur som tydligt visar vilka analyser som har gjort, varför vi gjort dem och även att vi använde relevanta metoder i våra analyser. PM:et finns även publicerat på deras webbplats där personer som är intresserade av projektet gratis kan ladda ner den, avslutar Mårten Karlsson.

 

Om Exempelbanken
Exempelbanken fungerar som en kunskapsbank för alla som arbetar med planering och byggande av infrastruktur. I exempelbanken presenteras goda exempel som är kopplade till vägplanering, vägprojektering, väg- och gatuutformning samt MKB och miljöbeskrivning för väg- och spårprojekt. Exemplen kompletterar utgivna handböcker och regelverk genom att inspirera och ge uppslag på hur arbeten kan läggas upp och presenteras.