Nyheter
19 maj 2021

Tyréns är konstruktör för Västerås nya resecentrum

Västerås växer och planerar för ett nytt resecentrum med kapacitet för en större befolkning och fler resenärer. Tyréns är ansvarig konstruktör och har bland annat tagit fram lösningen för resecentrumets avancerade takkonstruktion.

Västerås resecentrum ska vara en stolt knutpunkt för alla transportslag till och från Västerås och vara en integrerad del av centrala staden. Anläggningen riktar blickarna mot 2030 och är utvecklat för att möta framtidens behov 75–100 år framåt.

Tyréns har varit involverade i planeringen av det nya resecentrumet sedan 2015. Det började med vinstplacering i ett parallellt uppdrag tillsammans med BIG Arkitekter. Därefter har Tyréns varit med och format utvecklingen på flera sätt, bland annat genom att ta fram två förstudier för projektet och senast programhandling. Även studenter från KTH har bidragit med analyser av den komplexa geometrin som en del av ett examensarbete.

Jag är väldigt nöjd med Tyréns smarta lösningar där våra kunskaper i programmering varit en viktig förutsättning, särskilt vid utformningen av takkonstruktionen som varit en omdiskuterad utmaning. Projektet har nu landat i ett förenklat förslag av det spektakulära taket som ger andra funktionella fördelar jämfört med ursprungligt förslag. Vi ser fram emot att vara ett långsiktigt stöd i utvecklingen av det nya resecentrumet i Västerås, säger Karl Graah-Hagelbäck uppdragsansvarig på Tyréns.

Takkonstruktion i stål samt stålpelare. Illustration: BIG/Tyréns

Takkonstruktion i stål samt stålpelare. Illustration: BIG/Tyréns

Resecentrumet byggs i två fristående etapper där första etappen, Sigurdspassagen, har preliminär byggstart 2022. I andra etappen byggs Kungsängspassagen som förväntas påbörjas tidigast 2035.

Teknikområdena geoteknik, hydroteknik, mätteknik och förorenad mark har också bidragit i projektet.

 

Illustration: BIG/Play-Time Barcelona