Nyheter
4 maj 2022

Tyréns bidrar i utvecklingen av elflyg i Kvarkenregionen

I Kvarkenregionen pågår utvecklingsprojektet FAIR för att möta regionens utmaningar med långa avstånd och begränsade kommunikationer. Att möjliggöra nya transportmönster med hjälp av elflyg skulle stärka regionens kommunikationer på ett hållbart vis ur både ett ekonomiskt- och ett miljöperspektiv.

En värdefull resurs med specialistkompetens

Tyréns var involverade tidigt i utvecklingsprojektet och bidrog med en förstudie inför uppstarten. Att Tyréns varit involverade under lång tid har bidragit till en specialistkompetens inom området, och en trygghet för beställaren Kvarkenrådet EGTS. Tyréns hjälper beställaren att hitta finansiering för och driva utvecklingsprojekt. De senaste två åren har Tyréns roll varit att driva EU-projektet FAIR med fokus på att snabba på introduktionen av elflyg.

– I det här uppdraget blir vi en värdefull resurs för projektorganisationen, där vi från Tyréns bidrar med vår kompetens inom såväl infrastruktur som projektledning, säger Isak Brändström, infrastrukturstrateg på Tyréns.

– Eftersom Tyréns kan agera som projektledare så innebär det att Kvarkenrådet frigör tid och resurser som istället kan fokuseras mot kärnverksamheten. Tyréns bidrag säkerställer ett gott projektresultat samtidigt som samarbetet bidrar till nya uppslag för fortsatt utveckling, berättar Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet EGTS.

Kvarkenregionen utvecklar elflyg i projektet FAIR

Stort intresse och samhällsvärde

Intresset för forskningsprojektet och för elflyg i allmänhet är stort. Medan utvecklingen kring elbilar och hållbart resande på väg har exploderat på senaste tid så har samma utveckling inte skett gällande flyg och luftburen trafik.

– Det finns ett stort samhällsvärde i det här forskningsprojektet. Och självklart är det spännande att få vara med i den här utvecklingen och vara en del i att vi skapar ett hållbart resande i regionen, säger Andreas Forsgren, avdelningschef Plan & Trafik på Tyréns.

En värdefull del av Tyréns arbete inom FAIR är att bygga nätverk och synergier med andra intressenter. För att öka intresset för frågan och för att göra intressenter medvetna om samhällsnyttan är Isak Brändström och Andreas Forsgren ofta ute och föreläser om projektet.

– Det är roligt att det finns ett så stort intresse kring projektet, och att folk vill höra mer om vad det innebär och hur vi arbetar, säger Isak Brändström.

Under våren kommer slutrapporten att presenteras för Kvarkenrådet, samtidigt som föreläsningarna fortsätter. Bland annat kommer Andreas Forsgren och Isak Brändström att delta och föreläsa på Transportforum i juni. I september planeras en slutkonferens för forskningsprojektet i sin helhet.

 

Läs vår tidigare nyhet kring FAIR. 

Om FAIR

FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) är ett samhällsutvecklingsprojekt i Kvarkenregionen, för att möta regionens utmaningar i form av långa avstånd och bristande kommunikationer. FAIR syftar även till att möta de globala behoven av att minska vår klimat- och miljöpåverkan genom att elflyg inte genererar operativa koldioxidutsläpp. FAIR finansieras via Interreg Botnia-Atlantica.

Om Kvarkenrådet

Kvarkenrådet EGTS är ett europeiskt gränsregionalt samarbetsforum för Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige samt de tre österbottniska landskapen i Finland som tillsammans bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet agerar samordnande stödmottagare och projektägare av FAIR. Övriga stödmottagare är Biofuel Region, MidtSkandia, Umeå universitet, Vasa universitet, Nord universitet, Region Västerbotten och RISE som alla arbetar aktivt i FAIR.

Finansiärer i FAIR

Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Regional Council of Ostrobothnia | Kvarken Council (Lead part) | BioFuel Region BFR AB | City of Vaasa | FAB Kronoby Flyghangar | Into Seinäjoki Oy | Lycksele Airport AB | Ostrobothnia Chamber of Commerce | RISE Research Institutes of Sweden | Skellefteå City Airport AB | Skellefteå Kraft AB | South Ostrobothnia Chamber of Commerce | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia Umeå Airport | Umeå Municipality | Umeå University | University of Vaasa | Vaasan Sähkö Oy | Vaasa Region Development Company, VASEK | Västerbotten Chamber of Commerce | Örnsköldsvik Airport AB | Nord University | MidtSkandia | Nordland County Municipality | Brønnøy Municipality | Alstahaug Municipality | Helgeland Regional Council | Indre Helgeland Regional Council | Rana Utvikling


Samarbetspartners i FAIR

Air Traffic Network | BSR ACCESS | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Umeå kommunföretag AB | Umeå Institute of Design | The Swedish 2030-secretariat | Transportföretagen | Avinor