Nyheter
16 februari 2021

Tyréns bidrar till ökad säkerhet på olycksdrabbad väg

I december öppnade den nya motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda i Västergötland, mer än nio månader innan planerad trafiköppning. Den nya vägen öppnar på rekordtid tack vare ett bra och tätt samarbete mellan Tyréns och Peab. Den nya motorvägen innebär ökad framkomlighet och minskad olycksrisk på sträckan.

Den nya motorvägen är en del av utbyggnaden Trafikverket gör på E20 genom hela Västergötland. Utbyggnaden ska höja standarden på vägen med en mötesseparerad väg, vilket innebär att E20 kommer vara en tryggare och smidigare väg att färdas på.

Tyréns har ansvarat för bygghandlingar för en totalentreprenad och projekterat den 15 kilometer långa motorvägen mellan Bälinge och Vårgårda strax norr om Alingsås.

I uppdraget ingick omdragning av flera enskilda vägar och skogsbilsvägar samt bäckar. Det har även omfattat bland annat avvattningsåtgärder i form av dräneringsledningar, dammar och dämda diken och stenkistor.

– En nyckel till bra samarbete i projektet var den kreativa dialogen kring tekniska lösningar redan under anbudsfasen. Det öppnade upp för projekteringsstart omgående efter tilldelning och leverans av kvalitetssäkrade bygghandlingar i tid innan produktionsstart, säger Robin Lindfors, projekteringsledare på Peab.

Bibehållen naturmiljö i området

Projektet ligger i en mycket känslig naturmiljö och därav har flera olika typer av åtgärder för fauna utförts. Några exempel är grodbarriär, småviltspassager, vandringsleder för fisk, ekodukt och faunabro, men även åtgärder för befintliga våtmarker.

Bra samarbete räddar liv

Tack vare ett bra samarbete, både inom Tyréns och med Peab, kunde vägen öppna nio månader innan planerad trafiköppning. Det innebär att flera människoliv troligen har kunnat räddats på den olycksdrabbade vägen.

– Vi i uppdragsledningen är väldigt stolta över att ha jobbat med så kompetenta och engagerade medarbetare. Tillsammans med Peab har vi lyckats öppna vägen nio månader innan planerad trafiköppning. Vilket innebär att vi kommer rädda fler människors liv på den olycksdrabbade vägen, säger Petra Malmström, uppdragsledare på Tyréns i Jönköping.

Kompetenser från Tyréns:
Uppdragsledning, vägutformning, trafik, avvattning, landskapsarkitektur, miljö, belysning, BIM, datasamordning, geohydrologi, geoteknikfält

 

Foto: Kasper Dudzik