Nyheter
11 april 2019

Tyréns bidrar till svävande kollektivtrafik

I Göteborg planerar man för en ny stadslinbana som kommer att knyta ihop staden genom en resa över Göta älv. På bara några minuter kan du ta dig snabbt och klimatsmart från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Tyréns ser fram emot att medverka till ett innovativt inslag i svensk kollektivtrafik.

NCC har kontrakt med Trafikkontoret, Göteborgs Stad, att projektera och bygga Göteborgs nya stadslinbana. Tyréns har i uppdrag åt NCC att bidra med projekteringsledning, bergsteknik, landskapsarkitektur och anläggningskonstruktion av tornen.

– Det här är en unik anläggning och ett föregångsprojekt för en modern kollektivtrafik. Eftersom något liknande inte gjorts tidigare finns ingen mall, vi får uppfinna allt från grunden och utmaningar finns det gott om. Stålkonstruktionerna i tornen till exempel, de är speciella och väldigt avancerade, säger Jessica Ekberg, projekteringsledare på Tyréns.

Tornen kommer att vara cirka 40–119 meter höga och gondolerna beräknas gå som högst 110 meter upp i luften. Linbanorna består av fyra stationer som hålls uppe av totalt sex torn på sträckan. När linbanan står klar beräknas den ha en kapacitet på cirka 2000 resenärer per timma och riktning.

Projektet är indelat i två faser. Fas ett är påbörjad och just nu pågår en genomförandestudie och utredning för hur linbanan ska utformas, byggas, vad den kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Tyréns medverkar i planeringsfasen och kommer att ta fram programhandlingar som ligger till grund för hur politikerna beslutar att gå vidare med projektet.

– Om projektet tas vidare har vi goda förutsättningar att bidra med viktiga komponenter till linbanan. Vi har en stor bergavdelning, landskapsarkitekter som vet hur de ska knyta ihop stationsbyggnaderna med staden, och anläggningskonstruktörer som kan ta fram komplexa tekniklösningar för anläggningens konstruktioner, säger Jessica Ekberg.