Nyheter
23 februari 2023

Tyréns dokumenterar människornas vardag i det gamla Kiruna

Fem Tyrénsmedarbetare med antikvarisk kompetens är i full färd med att dokumentera Kirunas gamla stadskärna och kringliggande bebyggelseområden innan de flyttas eller rivs. Arbetet omfattar inte bara byggnader och miljöer utan också människors berättelser, genom en serie intervjuer som inleddes under 2022.

Stadsplan 1915 Kiruna

– I framtiden ska det finnas kunskap om de äldre delar av Kirunas stadskärna som inte längre finns kvar, och det handlar mycket om att hantera människors känslor kring det som varit deras vardagsmiljö. Så förutom dokumentation skapas också en läkande process, ett omhändertagande och en bearbetning. Det är en social hållbarhetsaspekt som man inte ska förringa, menar byggnadsantikvarie Anna Carver.

Den nuvarande etappen, som omfattar 160 byggnader, ska vara klar 2024, och det är främst bebyggelse och miljöer i stadskärnan som dokumenteras. Kiruna är bara 120 år gammalt och det äldsta hus man kunnat åldersbestämma är från 1905. Förutom ett antal välkända äldre byggnader, som arbetarbostäderna i byggnadsminnet ”Jerusalem”, omfattar etappen även de centrala butiksgatorna, allmänna byggnader som Kiruna busstation och ett kvarter som uppfördes så sent som på nittiotalet. Vid projekteringen inför och flytten av kyrkan har tyrénare även i uppdrag att vara konservatorstöd.

– Vi har bland annat tagit del av en fin berättelse om vad Kirunas gamla badhus betydde för stadsborna, både för det sociala och för hälsan. Det finns mycket värme och kärlek för Kiruna och bygden, säger byggnadsantikvarie Annika Alexander.

Kiruna stadsflytt dokumentation

Erika Landén och Annika Alexander i några av de miljöer de dokumenterar. På Tyréns finns hela arton konsulter med specialistkompetens inom kulturmiljö.

Den dokumentation med tillhörande intervjuer som hittills sammanställts finns att läsa på Kiruna kommuns webbplats under rubriken Dokumentation i stadsomvandlingen

Samtliga berättelser anonymiseras, på grund av dataskyddsförordningen om behandlingen av personuppgifter, GDPR. Texterna kommer att vara tillgängliga både för forskare och allmänheten.

I Kiruna arbetar andra tyrénare även med kontroll, åtgärder och rådgivning kopplat till sprickor som uppstår i byggnader på grund av sättningar orsakade av gruvan.