Nyheter
11 juni 2020

Tyréns förbereder Kvarkenregionen för kommersialisering av elflygplan

Kvarkenregionen har beviljats EU-finansiering för ett tvåårigt utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR. Tyréns har haft i uppdrag att genomföra en förstudie gällande regionala elflyg och har nu fått Kvarkenrådets förtroende att projektleda utvecklingsprojektet.

Andreas Forsgren och Isak Brändström, båda infrastrukturstrateger på Tyréns i Umeå projektleder Kvarkenregionens satsning.

– Det känns jättebra att vi varit med och format en unik idé. Vi har stort fokus på elflygets bidrag till samhällsutvecklingen och att sprida kunskapen till näringslivet. Det kommer hända mycket inom området och det ska bli fantastiskt kul att vara del av den utvecklingen, säger Andreas Forsgren.

FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) engagerar en rad olika aktörer och bemöter Kvarkenregionens utmaningar i form av långa avstånd och bristande kommunikationer. Projektet möter också globala behov av att minska vår klimat- och miljöpåverkan genom att elflyg inte genererar operativa koldioxidutsläpp. Ekonomiskt innebär elflyg en reducering av bränslekostnaderna med uppskattningsvis 75–80 procent.

– Projektets övergripande mål är att ta fram en metod som beskriver hur regionen ska förbereda sig för en tidig kommersialisering av elflyg. En viktig del i uppdraget är också att bygga nätverk för att skapa synergier med andra elflygsprojekt och göra intressenter medvetna om samhällsnyttan, säger Isak Brändström.

Projektet kommer pågå fram till juni 2022 och har en budget på 1 087 500 EUR varav EU finansierar med 60 procent via Interreg Botnia-Atlantica – programmet.
Inledningsvis kommer projektet utgöras av en kunskapshöjning om elflygets regionala effekter och i nästa skede kommer flygplatser att börja förberedas för elflyg. Allt eftersom kunskapen ökar ska projektet avslutningsvis mynna ut i nya innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller för elflyg inom den privata och offentliga sektorn.

– Intresset är stort både hos Kvarkenrådet och hos offentliga aktörer i Sverige och Finland. Det har gjort det möjilgt för oss att dra igång projektet och jag tror att vi kommer se elflyg trafikera regionen inom tio år, säger Andreas Forsgren.

Om Kvarkenrådet
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige samt de tre österbottniska landskapen i Finland som tillsammans bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet agerar samordnande stödmottagare och projektägare av FAIR. Övriga stödmottagare är Biofuel Region, Umeå universitet, Vasa universitet, Region Västerbotten och RISE som alla arbetar aktivt i FAIR.

Finansiärer i FAIR
Interreg Botnia Atlantica, Österbottens Förbund, Region Västerbotten, FAB Kronoby Flyghangar, INTO Seinäjoki, Swedavia, Umeå Airport, Skellefteå Airport AB, Örnsköldsvik Airport AB, Vasa Stad, Vasaregionens utvecklingsbolag, VASEK, Umeå kommun, Storumans Flygplats AB, Lycksele flygplats AB, MidtSkandia, Skellefteå Kraft AB, Handelskammaren Österbotten, Handelskammaren Västerbotten, Södra Österbottens Handelskammare, Vasa Elektriska AB.

Samarbetspartners i FAIR
Air Traffic Network, BSR Access, ELISE, Finavia, Funktionshinderrådet i Umeå, Future Cleantech Solutions, Green Flyway, Grön Flygplats, Heart Aerospace, Helsinki Electric Aviation Association ry, Jon Air, Luftfartsverket, NEA – Nordic Network for Electric Aviation, Transportföretagen, Umeå Institute of Design, Umeå Kommunföretag AB, 2030-sekretariatet.

Bild: Heart Aerospace