Nyheter
17 december 2020

Tyréns har gestaltat grundskola i Norrköping

I ett naturskönt område utanför Norrköping med utsikt över sjön Glan står Svärtinge Skogsbacke skola klar. Tyréns har gestaltat skolan med inspiration från den omgivande naturen och tallskogen.

- Det här är en personlig och mysig skola där vi låtit elevernas trygghet och lärande stå i centrum. Vi har släppt in naturen och gett utrymme för att utemiljön ska kunna bli en pedagogisk del i lärandet. Sadeltak och gavelfasader vända i olika riktningar är karakteristiskt för det gestaltande uttrycket, de ”gömmer” dessutom teknik och fläktrum på ett snyggt sätt, säger Sofie Nordquist, arkitekt på Tyréns.

Skolbyggnaden har arkitektoniskt brutits ned till flera mindre byggnader som är sammanbyggda för att skapa tydliga rum, både inne och ute. Byggnadens volymer har fönster åt flera väderstreck vilket ger vackra utblickar från klassrum och korridorer.

Beställaren, Norrköpings kommun, har eftersträvat hållbara byggnader, som ska vara närmast underhållsfria och slagtåliga, varför tegel- och träpanel valts som fasadmaterial vilket kopplar an till det nordiska formspråket och den naturnära miljön i Svärtinge.

Byggnaden är invändigt utformad för att sprida ut eleverna i mindre grupper. Eleverna tillhör en ”hemvist”, ett så kallat bo, som är sammankopplat med två klassrum. Passager förbinder hemvister, vrider och vänder genom byggnaden, är placerade mot yttervägg med stora ljusinsläpp. Passagerna är väl genomtänkta och ger dig en stunds förströelse med utblickar, platsbyggda sittnischer och utställningsskåp som visar elevernas alster.

- I en central del av byggnaden hittar vi skolans kreativa nav, en personlig favorit hos mig, som omfattar de kreativa undervisningssalarna, hemkunskap, träslöjd, bild och textilslöjd. Det finns även en musiksal med scen i anslutning till skolans matsal där eleverna kommer kunna uppträda – den stora gradängen mitt i byggnaden blir en perfekt samlingsplats för eleverna, säger Sofie Nordquist.

Skolan är färdigbyggd under sista kvartalet av 2020 och omfattar en yta om cirka 6600 kvadratmeter med rum för 450 elever och lärare, från förskoleklass till årskurs 6. Invigningen av skolan är planerad till slutet av januari 2021.

Tyréns uppdrag har omfattat förstudie, programhandling, systemhandling, förfrågningshandling, bygglovshandling samt inredning.