Nyheter
15 november 2021

Tyréns har ingått nytt ramavtal med Jernhusen – involverar 47 discipliner

Tyréns har tecknat nytt ramavtal med Jernhusen och andra teknikkonsulter som har kompetens i hållbarhetsfrågor. Målet är att stötta Jernhusen att bli klimatneutrala 2045.

Efter en stor upphandlingsprocess har Jernhusen tecknat nytt ramavtal med 20 teknikkonsulter, däribland Tyréns. Ett av Jernhusens kortsiktiga mål är bland annat att halvera användningen av köpt energi på fastigheter till 2030. För att klara målet har det varit särskilt viktigt att upphandla teknikkonsulter med rätt kompetens inom hållbarhet såväl som i projektering och styrning av byggentreprenader.

Vi är stolta över att få fortsatt förtroende av Jernhusen. De är en viktig kund som vi delar värderingar med. Tack vare det nya avtalet kan vi fortsätta våra pågående uppdrag åt Jernhusen och ingå nya spännande uppdrag framöver, säger Alexandra Stassais Söderblom, marknadschef Arkitektur & Projektledning på Tyréns.  

Tyréns är sedan tidigare helhetsleverantör åt Jernhusen inom ett brett spektrum av samhällsbyggnadstjänster. I det nya ramavtalet är 47 tekniska discipliner involverade från Tyréns nationellt.

Vi erbjuder hela bredden till Jernhusen med hållbarhet inkluderat, vilket är en viktig fokusfråga för Jernhusen liksom för oss, säger Alexandra Stassais Söderblom.