Nyheter
21 september 2020

Fler och mer intensiva skyfall väntas i framtiden

Redan idag drabbas vi i Sverige av skyfall som ställer till stora skador i form av översvämningar, men klimatförändringarna med höjda temperaturer väntas leda till allt fler och mer intensiva skyfall i framtiden. För att bättre kunna planera hanteringen av dessa skyfall gav Lerums kommun Tyréns i uppdrag att ta fram en skyfallskartering över kommunens tätorter.

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd på 1 timme eller minst 1 mm på en minut. I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva vilket ökar risken för översvämningar. Förutom att översvämningar kan ha stor påverkan på samhällsviktiga funktioner kan de även innebära stora kostnader på grund av skador på fastigheter och infrastruktur. Det är därför av största vikt att varje kommun gör en skyfallskartering.

– Lerum är en expansiv kommun vilket innebär att redan bebyggda områden förtätas eller att samhällen byggs ut. I karteringen har vi därför tittat på både områden som är bebyggda idag och områden som väntas bebyggas i framtiden. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna när man exempelvis skapar nya bostadsområden, säger Anna Karlsson, uppdragsansvarig och specialist på Tyréns.

Med hjälp av numerisk modellering som följer MSB:s vägledning för skyfallskartering har Tyréns beräknat vilka områden i Lerums kommun som kommer vara extra utsatta vid kraftiga skyfall. Man har till exempel tittat på vattendjup, vattenvägar och hastigheter på vattenflöden, där det framför allt är vattendjupet som avgör hur utsatt ett område beräknas bli.

Med skyfallskarteringen som underlag kan Lerums kommun göra riskanalyser och analysera vilka åtgärder som kommer att skydda dem vid kraftiga skyfall nu och i framtiden. Det finns flera olika sätt att göra detta. Ett sätt är att leda bort vattnet till ett område där det inte gör så stor skada.

– Vi slutrapporterade detta uppdrag i september 2019. Just nu håller Lerums kommun på att titta på olika åtgärder och vi kommer sedan tillsammans ta fram lösningar som kommer trygga kommunen inför framtida skyfall. I uppdraget bidrog Tyréns med kompetenser inom hydraulik och GIS samt med modelleringsspecialister, avslutar Anna.

David Hirdman är samhällsplanerare och klimatanpassningsstrateg vid Lerums kommun, här berättar han om hur de drar nytta av Tyréns arbete med skyfallskarteringen:

– Vi använder det underlag som Tyréns har tagit fram åt oss för att identifiera sårbara områden i kommunen och lägga upp en prioriteringsplan för vilka områden vi behöver minska riskerna för eller konsekvenserna av skyfallsrelaterade översvämningar. Detta med utgångspunkt i hot mot samhällsviktiga funktioner, risk för människoliv samt att ta vara på möjligheten att göra åtgärder i samband med att andra projekt ändå pågår i området.

Med skyfallskarteringen som utgångspunkt har Lerums kommun även tagit hjälp av Tyréns för att ta fram en fördjupad förstudie för tätorten Gråbo och räknar med att fler liknande projekt kommer att genomföras inom den närmsta framtiden.

Läs mer om våra tjänster kopplat till klimatanpassning