Nyheter
24 juni 2019

Tyréns jobbar med snabb nyproduktion av flerbostadshus

Det behöver inte ta flera år innan spaden sätts i marken. Tyréns har arbetat med ett framgångsrikt bostadsprojekt i Gråbo som visar på en byggprocess som bara tog sex månader, från byggstart i oktober till inflyttning i maj.

Ett nyproducerat flerbostadshus i Gråbo står klart med 26 nya hyreslägenheter, från ettor till fyror med rimliga hyresnivåer. Tyréns är arkitekter och har gestaltat såväl huset som landskapet utifrån höga krav på bland annat hållbarhet, yteffektiva planlösningar och sociala aspekter.

- Bygglovsansökan och upphandling löpte parallellt vilket bidrog till en ovanligt snabb och effektiv process där vi samtidigt lyckades tillgodose ambitiösa krav från beställaren, säger Zlatan Bosnic, arkitekt på Tyréns.

Tomtens potential och förutsättningar har utnyttjats till fullo och husplaceringen är noga genomtänkt. Innegården som omfamnas av byggnaden skapar en viktig plattform för social gemenskap och livfullhet.

- Jag tror på det här konceptet som en framkomlig väg för att möta bostadsbristen på fler orter. Enkel byggteknik, förnuftiga material och en snabb byggprocess är nycklarna till framgången. Projektet visar också att kvalitativa hyresrätter går att förena med låg förvaltningskostnad och låga hyror, säger Zlatan Bosnic.

Om projektet:
Flerbostadshus med 26 hyreslägenheter på Aggetorpsvägen 37 i Gråbo.
Byggstart: oktober 2018
Inflyttning: maj 2019
Beställare: AVAB, Lerums kommunala bostadsbolag
Arkitekt: Tyréns

Läs mer om våra tjänster inom arkitektur