Nyheter
19 november 2020

Tyréns med i forskningsprojekt för smarta lyktstolpar

Lyktstolpar som tänds för förbipasserande och sedan släcks igen är på väg att bli verklighet. Tyréns är med i ett forskningsprojekt som utvecklar smarta lykstolpar med uppkopplade sensorer. Projektet heter Critisec och syftar till att minska elförbrukningen och öka tryggheten för trafikanter och gående. Tyréns har valt integrations- och systemlösningen och designat installationsplattformen.

Projektet Critisec är del av ett omfattande EU-projekt vars syfte är att hitta effektiva lösningar för att kunna uppgradera teknisk infrastruktur med bibehållen hög säkerhet inom samhällstjänster. Inom projektet har säkerhetslösningar för IoT- uppkopplingar för kritisk teknisk infrastruktur i form av smarta lyktstolpar och armaturer utvecklats. Nu pågår testning i den smarta byn Veberöd i Skåne.

– Smart belysningskontroll är en av de viktiga aspekterna när vi utvecklar smarta städer. Tekniken kommer att bidra till ökad trygghet och reducera städernas energiförbrukning, säger Hassan Refaat, seniorkonsult och affärsutvecklare på Tyréns.

Smarta lyktstolpar – uppkopplade sensorer
Genom sensortekniken i de smarta lyktstolparna kan ljusstyrkan anpassas mellan 0 och 100% efter det faktiska behovet under ett dygn och gå på sparlåga när den inte behövs. Sensorerna känner av höjd och bredd på objekt som närmar sig och kan tända upp för gående, cyklar eller bilar. Ljusstyrkan regleras automatisk utifrån väderparametrar som dimma och regn.

Investeringskostnaden för tekniken kan räknas hem inom tre år och ger data för ekonomisk uppföljning. Den energibesparande effekten beräknas till 45–75% under ett år.

Critisecs svenska del är ett samarbete mellan Tyréns, RISE, Kraftringen, Sensative, Sony Nordic, och Applio Tech

Testprojektet för de smarta lyktstolparna startade i september 2020 och beräknas pågå till december 2021. Testet utförs vid utvalda gång- och cykelvägar i den smarta byn Veberöd i Skåne.

– Metodiken för detta projekt är unik. När vi analyserat testerna och gjort eventuella justeringar kommer den att kunna appliceras i större skala i samhället. Det kan ses som ett smart stad-gränssnitt för belysningspaket som möjliggör snabb integration för kommun eller stad. Men först är det viktigt att vi har en standardisering för nätverkslösningen som stödjer den här tekniken globalt, vilket beräknas vara klart under år 2022, säger Hassan Refaat.

Critisecs svenska del är ett samarbete mellan Tyréns, RISE, Kraftringen, Sensative, Sony Nordic, och Applio Tech. Externa partners och leverantörer i projektet är Ateljé Lyktan, Seneco och Smarta Byar.

Den svenska delen av projektet har finansierats av Vinnova där Tyréns arbete delvis finansieras av Sven Tyréns Stiftelse.

Läs mer om Critisec här