Nyheter
3 januari 2017

Tyréns nominerade till prestigefyllda Mies van der Rohe Award

För första gången är Tyréns nominerade till Mies van der Rohe Award, ett europeiskt pris för samtida arkitektur. Projektet som har nominerats är Hörsalsparken i Norrköping. Mies van der Rohe Award delas årligen ut till ett projekt som har utmärkt sig för sin höga arkitektoniska kvalitét.

Under de senaste året har Tyréns satsat på arkitektur, bland annat genom förvärvet av AQ arkitekter. Satsningen börjar nu ge utdelning. Tyréns är nominerade till arkitekturpriset Mies van der Rohe Award för sitt lanskapsarkitektoniska arbete med Hörsalsparken i Norrköping. Hörsalsparken belönades även med Siena-priset 2015.

Den nya Hörsalsparken i Norrköping invigdes våren 2015. Norrköping har under de senaste åren genomgått en stor stadsomvandling och många av stadens gamla delar har fått nytt liv med högskola, restauranger och butiker. Den gamla Hörsalsparken låg tidigare som en återvändsgränd och en viktig del i uppdraget var att koppla samman den med stadens kommersiella centrum, samt stadens utbud av kunskap och kultur. Parken har nu öppnats upp med ett diagonalt grönt stråk som leder ned mot staden. I dag fungerar platsen som en centrumpunkt som både svarar mot nutida som framtida behov, samtidigt som platsens historiska kontext har tagits väl hand om.

– En av utmaningarna med arbetet var att göra parken till en samtida och modern plats men som även har stor respekt för den historiska kontexten och dess lämningar, berättar Joakim Malmqvist, landskapsarkitekt på Tyréns. Vi hade en bra process både internt och med Norrköpings kommun och jag tycker att vi har lyckats förvalta parkens starka identitet väl. Nomineringen är också en bekräftelse på att satsningen på landskapsarkitektur är på rätt väg där omgivningarna kring byggnadsverk får betonas mer.

Juryns motivering
"De nominerade verken är stimulerande, innovativa och har förhöjt sin omgivnings befintliga kvalitéer. De har flyttat fram gränser och satt nya standarder som bygger på tydliga strategier och en stark samarbetsförmåga."
Ivan Blasi, Coordinator of the Prize

"Nästan alla verk är konstruerade i en redan existerande stadsbebyggelse och visar att en av de största utmaningarna med samtida arkitektur är att förvalta verkens befintliga stadsmiljö och dess kulturarv."
Michel Magnier, Director for Culture and Creativity, DG Education and Culture of the EC

 

Om Mies van der Rohe award
Mies van der Rohe Award delas årligen ut till ett projekt som har utmärkt sig för sin höga arkitektoniska kvalitét och förmåga att förvalta och gestalta detta socialt, ekonomiskt, kulturellt, tekniskt samt estetiskt.

Läs mer om Hörsalsparken >>

Lista över samtliga 356 nominerade projekt >>