Nyheter
28 april 2016

Tyréns nr 5 på listan över jämställda konsultföretag

Nu är det dags att sammanfatta 2015 och företagen släpper sina årsredovisningar. En intressant siffra att titta närmare på är andelen kvinnor och män bland medarbetarna och i ledande positioner. När företaget Cinode rankar konsultföretagen utifrån ett jämställdhetsperspektiv hamnar Tyréns på femte plats.

Hos oss på Tyréns är 37 procent av medarbetarna kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 35 procent. Det ger oss en topplacering på Cinodes* lista, före branschkollegor som ÅF och Sweco och två placeringar framför WSP.

Andelen chefer som är kvinnor har ökat med två procent på Tyréns sen 2014. Jämställdhetsarbetet går åt rätt håll, men målet är inte nått.

- Vi vill vara en helt jämställd arbetsplats och det första delmålet är att 40 procent av medarbetarna ska vara kvinnor och att fördelningen bland cheferna ska spegla organisationen, säger HR-chef Lena Carlström.


Tyréns arbetar brett för att öka jämställdheten. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla arbetstider och bra utvecklingsmöjligheter. Det handlar också om att ha ett tydligt fokus på att rekrytera för en mer jämn könsfördelning och en större mångfald.

- Vi har en utarbetad rekryteringsprocess där fokus ligger på personens kunskaper, kompetens och egenskaper för den befattning som vi söker och det har gett resultat, vi är på god väg att få den mix vi vill ha och behöver, säger Lena Carlström.

*Cinode är ett företag som utvecklar verktyg för konsultföretag.

Se hela listan 

Läs mer om hur det är att jobba på Tyréns