Nyheter
8 mars 2018

Tyréns planerar för en mer jämställd trygghet

Trygghet är en naturlig del av ett hållbart samhälle. Frågan om trygghet och otrygghet är ofta med som en del av våra projekt inom social hållbarhet och för oss är det tydligt att det är en jämställdhetsfråga.

 

I ett hållbart samhälle är invånarna trygga. Det borde vara en självklarhet att både vuxna och barn ska kunna känna sig trygga i våra städer och bostadsområden. Otrygghet ska inte hindra någon från att ta ett jobb eller delta i en fritidsaktivitet.

- Både studier och erfarenhet visar att det finns mycket vi kan göra för att påverka den upplevda tryggheten i ett område. Men för att lyckas måste vi börja med att lyssna på de boende, säger Sarah Isaksson, expert på social hållbarhet på Tyréns.


Tjejer och killar beskriver trygghet på olika sätt

När vi fokuserar på frågan om trygghet blir det tydligt att det är en fråga om jämställdhet. Tyréns studier visar att kvinnor och män, flickor och pojkar upplever och förhåller sig olika till trygghet och otrygghet. Tyréns har gjort en studie om trygghet ur ett barn- och ungdomsperspektiv i stadsdelarna Hagsätra och Rågsved. Studien visar att trygghet och otrygghet är något barnen reflekterar över tidigt, särskilt tjejerna.

- Vi delade upp elever från olika skolor i kill- och tjejgrupper och lät dem beskriva vad trygghet var för dem och vilka platser de upplevde som trygga och otrygga i sitt närområde, berättar Sarah Isaksson.

De olika grupperna fick peka ut sina favoritplatser på en karta. Då blev det tydligt att tjejerna reflekterade mer kring trygghet än killarna och de pekade också ut fler platser som otrygga. Nästan alla killar kunde enas om att idrottsplatsen var deras favoritplats som de ofta besökte för att bland annat spela fotboll. För tjejerna däremot var idrottsplatsen en otrygg plats som de inte tyckte om att besöka.

- Det var intressant att höra hur killarna beskrev trygghet ganska kortfattat som ”att trivas”. Tjejerna däremot hade oftare en längre förklaring och beskrev trygghet bland annat som att trygghet betyder att alla trivs och är snälla mot varandra, ingen mobbas, att det inte finns droger, ingen skjuter folk i huvudet. Trygghet är när ingen tafsar på en. Trygghet är när man inte behöver kasta blickar över axeln, berättar Sarah Isaksson.


Kvinnor skapar strategier för att våga

Både män och kvinnor reflekterar över trygghet i sin vardag, men kvinnor påverkas mer än män av otrygghet.

- Både kvinnor och män upplever otrygghet när de går hem ensamma på kvällen. Men kvinnor använder sig i högre utsträckning av olika strategier för att hantera den upplevda otryggheten. Det kan handla om att ta en omväg förbi en park, prata i mobiltelefon, ha nycklarna i handen för att försvara sig eller ta taxi hem istället för tunnelbanan. Eller att inte gå ut alls, säger Sarah.


Så skapar vi tryggare miljöer

När vi arbetar med trygghetsfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv fokuserar vi på att ta reda på hur kvinnor och män, flickor och pojkar upplever en plats idag och varför de gör det.

- Vårt mål är att vara med och skapa tryggare och mer jämställda platser. Därför är vi noga med att ta reda på hur vardagslivet ser ut för de människor som påverkas av vår planering. Vi lyssnar till berättelser och lär oss förstå hur vi kan se till att våra projekt har med jämställdhetsperspektivet, avslutar Sarah Isaksson.

 

Läs mer om Tyréns tjänster inom stadsplanering >>