Nyheter
12 december 2018

Tyréns processleder storsatsning för integration och nyproduktion

Tillsammans med konsultbolaget Mafalda har Tyréns i uppdrag att processleda ett stort utvecklingsprojekt i Hjällbo i nordöstra Göteborg. Det övergripande syftet med projektet är att motverka trångboddhet och minska segregationen.

– Det här är ett viktigt uppdrag för Hjällbo och Göteborg. Tack vare så många kraftfulla projektdeltagare har vi möjlighet att tillsammans göra skillnad, säger Hanna Areslätt, processledare från Tyréns.

Projektet drivs av Sveriges största bostadskoncern, Förvaltnings AB Framtiden, och Poseidon som tillsammans med privata byggherrar och Göteborgs Stad ska hitta gemensamma mål för planering, byggande och sociala värden. Målet är att bygga 2035 nya bostäder till år 2035 där 140 bostäder ska byggas i ett första skede.

– Det här är en långsiktig satsning med höga ambitioner för att minska segregationen och lyfta Hjällbo. En inspirationskälla är Gårdsten som gjort en fantastisk utveckling i att minska kriminalitet, skapa arbetstillfällen och trygghet. Nu är det Hjällbos tur att göra sin resa, säger Hanna Areslätt.

Hjällbo är en stadsdel i nordöstra Göteborg och präglas av stora skillnader i livsvillkor jämfört med genomsnittet i Göteborg. En viktig förutsättning i projektet är att arbetet med den fysiska miljön går hand i hand med att förbättra de sociala värdena såsom skolresultat, sysselsättning, förutsättningar för föreningsliv etc. Utvecklingen kommer ske i nära dialog med de boende som inbjuds att vara delaktiga i ett tidigt skede i processen.  

 

Läs mer om våra tjänster inom stadsplanering och social hållbarhet >>