Nyheter
5 juni 2020

Tyréns projekterar Martinsons industrianläggning i Bygdsiljum

Martinsonskoncernen är en nytänkande träförädlare som satsat på att bygga en ny miljövänligare värmepanna i Bygdsiljum. Nu är bygget igång. Pannan omfattar en investering om närmare 80 miljoner kronor och kommer drivas helt av biobränslen från skogens restprodukter.

- Trä lämpar sig väldigt bra för industriellt byggande. Det är roligt att intresset och byggandet i trä ökar. Martinsons nyinvestering är en utbyggnad av deras industrianläggningar där stomme och fasad utförs helt i trä, säger Ove Nilsson, arkitekt på Tyréns.

Tyréns har sedan en tid tillbaka haft ett tätt samarbete med Martinsonskoncernen i en rad olika projekt när det gällande byggande av deras egna anläggningar. Nyinvesteringen i Bygdsiljum är det senaste projektet som bidrar till att utveckla miljömässigt hållbara industrianläggningar.

Tyréns har uppdraget att projektera anläggningen vilket innefattar våra tjänster inom arkitektur, projektledning, konstruktion, geoteknik, mark, VVS och brand.

Läs mer om Martinsons satsning här.