Nyheter
5 oktober 2020

Tyréns rekryterar ny IT-chef för koncernen

Digitaliseringen påverkar alla delar av samhällsbyggnadsbranschen. Med teknikens hjälp ska vi göra innovationer möjliga och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Nu stärker Tyréns sin digitaliseringssatsning och rekryterar Michael Asplund som IT-chef för koncernen.

Tyréns mål är att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att nå dit behöver vi stärka digitaliseringsförmågan som både effektiviserar våra processer och förändrar hur vi arbetar och levererar värde till våra kunder. Som en del i satsningen rekryterar Tyréns Michael Asplund som IT-chef för koncernen.

- Vi är stolta över att Michael har valt att börja hos oss. Han kommer att bli en viktig pusselbit för att driva vår ambitiösa resa inom hållbarhet och digitalisering. Det handlar inte bara om teknik, utan lika mycket om kultur, nya perspektiv och arbetssätt. Michaels personlighet och kunskap passar perfekt när vi ska integrera en ny plattform i koncernen och etablera nya sätt att tänka och arbeta, säger Ylva Berg, CIO på Tyrénskoncernen.

Michael Asplund är ny IT-chef för Tyrénskoncernen som har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 

Michael Asplund kommer senast från rollen som CIO på servicebolaget Coor. På Tyréns ska han driva arbetet med en ny koncerngemensam plattform för digitalisering. Målet är att företaget ska dra bättre nytta av till exempel automatisering, dataanalys och artificiell intelligens/maskininlärning. Teknik som ska stötta nuvarande verksamhet inom teknisk design, konstruktion och arkitektur, effektivisera interna affärsstöd och processer och inte minst stötta utvecklingen av nya innovationer och produkter.

Michael Asplund började på Tyréns den 1 augusti 2020. I sin roll kommer han att samarbeta med koncernens CIO Ylva Berg. Ylva har fokus på att skapa de strategiska förutsättningarna och Michael på att leda implementationsinitiativ för styrning, organisation och teknik som möjliggör digitaliseringen.