Nyheter
15 november 2022

Tyréns samlar medarbetarnas egna innovationer

Wall of Innovation är begreppet Tyréns lanserar för att visa upp de egna medarbetarnas innovationskraft. På Tyréns är innovation en del av medarbetarnas vardag. På kort tid har den nya innovationsprocessen förändrat hur företaget utvecklar nya produkter och tjänster. 

– Vi vill inspirera andra företag och organisationer till att använda medarbetarnas inneboende drivkraft när det gäller innovation, och samtidigt hitta nya möjligheter som gynnar samhället och affärerna. Efter tre år står vi nu här med massor av nya innovativa tjänster, säger Dag Måhlstrand, som är innovationsansvarig på Tyréns.

Några exempel på framgångsrika innovationer är Skaye – ett system för att hantera krisväder och Flowmapper som förbättrar punktligheten i kollektivtrafiken.

– För mig har det varit helt fantastiskt att kunna kombinera mitt vanliga jobb med att göra verklighet av en idé som jag gått länge och funderat på. Det här är helt klart något för andra arbetsgivare att ta efter, menar Eva-Marie Wenehed som är innovatören bakom Flowmapper.

Förutom att de här innovationerna nu lyfts fram på Tyréns egen Wall of Innovation, kommer några av dem även att presenternas mer i detalj under Tyréns årliga FoI-dag den 17 november. Den här dagen fokuserar på innovationer för hållbarhet och hur vi bygger ett samhälle som kan möta framtidens stora utmaningar.

I bakgrunden för Tyréns innovationssatsning finns även en riktig nestor inom näringsliv och politik i form av den tidigare näringsministern Maud Olofsson, som följer de olika projekten med stort intresse som styrelseordförande i Sven Tyréns Stiftelse.

– Det är fantastiskt att se den bredd av idéer som har växt fram och blivit till verklighet inom Tyréns innovationssatsning. Dessutom är det här ett exempel på hur hela Sverige drivs framåt. Vi har verkligen projekt och innovatörer från norr till söder, säger Maud Olofsson, styrelseordförande i Sven Tyréns Stiftelse, och fortsätter;

– I dag omges vi av många olika kriser som skapar negativism och slitningar i samhället. Mitt i allt detta måste vi våga använda innovationskraften för att hitta nya lösningar. Vi får inte bli maktlösa utan samarbeta och hitta lösningar för ett robust samhälle.

Om Tyréns innovationssatsning och Wall of Innovation
På Tyréns är innovation en del av medarbetarnas vardag. På kort tid har den nya innovationsprocessen förändrat hur företaget utvecklar nya produkter och tjänster. Sedan starten 2019 har många nya digitala tjänster och produkter utvecklats, som bidragit till Tyréns digitalisering och ett mer hållbart samhälle.

Här kan du läsa mer om innovationerna: Tyréns Wall of Innovation