Nyheter
30 augusti 2021

Tyréns ser till att fjällvägen blir säker i Kittelfjäll

Tyréns vann Trafikverkets upphandling om en gång- och cykelväg i Kittelfjäll och ska leverera vägplan och bygghandling med byggplatsuppföljning. Byggstarten är planerad till våren 2022 med ambition att tas i drift vid årsskiftet 2022-23.

Det sägs att många har förälskat sig i Kittelfjäll under vintern, men blivit kära under sommaren. Lappländska Kittelfjäll är snörikt och känd som skidort, inte minst för tuff offpiståkning. Det är vackert året om med branta fjäll, forsar, sjöar, hedar och skogar. I byn bor 69 bofasta, men antalet besökare i området ökar. I Vilhelmina kommun finns en gemensam ambition i att utveckla orten till en lönsam och småskalig året runt-destination.

Bild: Området kring Kittelfjäll har mycket att erbjuda både sommar som vinter.

Det sker mycket utveckling i området, men ett problem finns. För att ta sig fram i byn mellan hotell och lift måste de gående oskyddade trafikera den smala huvudvägen, där de samsas med annan trafik. Vintertid är det mörkt och då kör även skotrar och pistmaskiner här, berättar Anna Fräjdin, uppdragsledare på Tyréns.

Att vägkanten var artrik var känt sedan tidigare, och ett behov av en tilläggsbeställning på orkidéinventering uppstod. Tyréns miljöinventerare Sofia Vestin kopplades in och resultatet blev förvånade. På en sträcka på 1500 meter fanns bland annat 5100 exemplar av orkidén Jungfru Marie nycklar.

Bild:  Gång- och cykelvägen kommer både boende och besökare till nytta framöver (montage).

Enligt artskyddsförordningen krävs då dispens och bland annat en plan för massorna som ska läggas tillbaka för att ge rätt miljö i vägkanten. Samma krav ställs framöver vid ledningsflytt och liknande.

Det är jätteroligt att miljön verkligen får komma fram så här i det vackra fjällområdet. Den färdiga gång- och cykelvägen kommer både boende och besökare till nytta framöver, sommar som vinter, säger Anna.

Från Tyréns är flera kompetenser inkopplade; vatten, el, geoteknik, väg, miljö och landskap.

Vi har dessutom ett mycket bra samarbete med Trafikverket i uppdraget. Beställaren har stor förståelse för vårt uppdrag och är prestigelös. Ömsesidig respekt skapar dom bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt uppdrag. Vi har också fått fina betyg i den löpande utvärderingen, det är kul!