Nyheter
5 juli 2019

Tyréns träffar rätt i Almedalen

I Almedalen är det många som vill nå ut med sina budskap. Vår erfarenhet är att vi får bäst resultat när vi får chans att fördjupa oss mer än vardagen tillåter och när vi hinner lyssna in fler perspektiv. Därför satsade Tyréns i år på två rundabordssamtal förutom det öppna frukostseminariet om mer effektiva planprocesser.

För oss på Tyréns handlade veckan framför allt om ett arbetssätt för att bidra till en ökad byggtakt, en analys av vem vi bygger bostäder för och en fördjupning i vår forskningsbaserade metod för att utveckla en plats identitet. Det var även många som kom när vi presenterade resultatet av den stiftelsefinansierade forskningen om dagvatten som en värdefull resurs. Tyréns tog även plats i paneler om social hållbarhet, klimatdeklarationer och digitalisering.

Snabbare processer när byggaktören kliver in tidigare

Vi vet att intresset för fler flexibla arbetssätt är stort. Det märktes också tydligt när det blev fullt till sista stolen på frukostseminariet i tisdags på det temat. I panelen hade vi förutom Carita Sandros som är affärschef på Tyréns, Henrik Kant som är stadsbyggnadsdirektör på Göteborgs Stad och Tatjana Joksimović som är enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholm. Panelen sammanfattade seminariet genom att efterfråga transparenta, rättssäkra modeller, mod att testa nytt och nyfikenhet på hur vi kan jobba tillsammans. Med det på plats välkomnade alla tre möjligheten att välja process beroende på vad som passar från fall till fall. Moderator var Åsa Sandberg, hållbarhetskommunikatör på Coop.

Teknikdygnet intervjuar Carita Sandros om byggaktörsdrivna planprocesser

 

Rundabordssamtal om bostadsförsörjning

På tisdagen och onsdagen bjöd vi även in till rundabordssamtal med inbjudna deltagare. Vi ser ett ökat behov av ett lugnare, mer fördjupat, samtal där vi får chans att lyssna till olika perspektiv. På tisdagen handlade samtalet om Tyréns modell för att med tydliga data visa vilka bostäder en kommun behöver prioritera när de ska bygga nytt. Idag är det ingen kommun som har koll på hur betalningsförmågan faktiskt ser ut hos de boende i kommunen och därför växer gapet mellan vad som byggs och vad som efterfrågas. Samtalsledare var Simon Imner som är bostadsanalytiker på Tyréns.

...och stadens själ

På onsdagen handlade rundabordssamtalet om vad fastighetsägare, kommuner och näringsliv tillsammans kan göra för att öka en stads attraktivitet. Deltagarna fick möjlighet att reflektera, ta del av Tyréns forskningsbaserade metod och även lyssna till exempel från Borås, Mölndal & Västerås. Tre industristäder som lyckats ta med sig sin historia in i nutiden och fortsätter utvecklas i takt med tiden.

Deltagarna i Tyréns rundabordssamtal om metoder för att vidareutveckla en plats identitet hade med sig perspektiv från näringsliv, kommun och fastighetsägare. Samtalsledare var Tomas Kruth som är stadsutvecklare och processledare på Tyréns.

Dagvatten som värdefull resurs

Drizzle är ett forskningsprojekt som drivs vid LTU av Pär Öhrn Sagrelius som är industridoktorand från Tyréns. På tisdagen bjöd vi tillsammans med vår projektpartner NCC in till ett seminarium där Pär och Tyréns FoU-chef Birgitta Olofsson fick chans att berätta mer om vad stadsutvecklare kan lära om det hållbara med att ta tillvara dagvatten och se det som en resurs i samhällsplaneringen. 

Tyréns deltog även i seminarier om bland annat social hållbarhet, digitalisering och klimatdeklarationer. 

Tyréns program i Almedalen 2019