Nyheter
21 april 2022

Tyréns utreder laddinfrastrukturen för Åmål kommun

Vi ser allt fler elbilar på vägarna och med dem följer olika typer av laddstationer och en fungerade laddinfrastruktur. Även om de flesta idag laddar sina elbilar i hemmet eller på arbetsplatsen så finns det även behov av laddning på resande fot, både längs bilvägar men även i stadskärnor. För att utreda de befintliga och framtida behoven har Åmål kommun anlitat Tyréns att göra en utredning.

Arbetet med laddinfrastruktur kan se olika ut, där både befolkningsmängd och infrastruktur har en stor inverkan. Och där ägandeskapet av laddinfrastrukturen kan variera, antingen att det ägs av privata aktörer eller av kommunen. För att förstå sina förutsättningar och behov anlitade Åmål kommun Tyréns för att utföra en utredning kring hur en framtida laddinfrastruktur skulle kunna se ut för att möta det befintliga och framtida behovet.

– För en mindre kommun kan det vara svårt att veta hur de ska gå till väga, och hur de ska ta sig an laddinfrastrukturen på ett bra sätt, säger Erik Kvarnström, uppdragsansvarig och BIM- och datasamordnare på Tyréns. Och det var i samband med det som vi på Tyréns fick uppdraget att utreda förutsättningarna och ge en rekommendation på laddinfrastruktur.

En vacker dag i Åmål hamn

Behovet av laddinfrastruktur har ökat i samband med att antalet elbilar i samhället har ökat. Även om den stora ökningen framförallt har skett i storstäderna, så behöver även mindre kommuner (som Åmål) se över sin laddinfrastruktur.

– I de större städerna kan man se ett större intresse av privata aktörer att kliva in och ta ägarskap över laddinfrastrukturen. Medan det i mindre städer och kommuner inte finns samma intresse. Rent generellt kan vi se ett ökat behov av kompetens inom laddinfrastruktur i landet, avslutar Erik Kvarnström.

 

Läs mer om Tyréns erbjudande inom laddinfra