Nyheter
15 september 2020

Tyréns växlar upp för ett mer hållbart samhälle

Nollutsläpp, hållbara leveranskedjor och storsatsning på innovation är viktiga delar i Tyréns egen ambitiösa Agenda 2030. Åtta nya hållbarhetsmål och större samverkan med beställarna ska öka hållbarheten i vårt samhälle.

– Är alla med på noterna kan vi verkligen göra skillnad, säger Tyréns hållbarhetschef, Per Löfgren.

Enligt Per Löfgren är den viktigaste delen av agendan en ny modell för samverkan med kunderna. Modellen kallas TyrImpact och ska hjälpa Tyréns beställare att leva upp till sina miljölöften. Efter flera års utveckling rullas det nu ut i organisationen. Målet är att använda det i samtliga projekt. Per Löfgren har stora förväntningar.

– Samhällsbyggnadssektorn står idag för nära 40 procent av resurs – och energianvändningen och drygt 20 procent av klimatutsläppen. Mycket stora mängder avfall är också en konsekvens av verksamheten. Och medan de största aktörerna på marknaden redan är en bit på väg då det gäller hållbarhet finns en stor andel aktörer som inte har de resurser eller specialistkompetenser som krävs för att överblicka varje projekts risker och möjligheter inom hållbarhet. Men det har Tyréns.

Den nya modellen innebär att man redan från start systematiskt går igenom alla hållbarhetsaspekter. Dessa visualiseras på en IT-plattform och ger beställaren och oss möjligheter att under projektets gång hantera risker och tillvarata möjligheter. Per Löfgren understryker att verktyget kan användas i varje tänkbart sammanhang.

– Med TyrImpact får du gröna glasögon – oavsett om det gäller ett stort infrastrukturprojekt eller en enskild byggnad. De beställare som eventuellt vädrar svårigheter och förseningar då dess byggkonsult vill introducera en nymodighet i projekteringsarbetet kan vara lugna, menar Per Löfgren.

TyrImpact kräver förvisso större samverkan än tidigare, men forskning och erfarenhet på området visar med stor emfas att man både skapar mer värden och många gånger också sparar pengar på långsiktighet.

– Dessutom har väldigt många aktörer ambitiösa mål och visioner på hållbarhetsområdet som de behöver hjälp med för att leva upp till. TyrImpact är ett verktyg som genom samverkan ger konkreta resultat.

"Är alla med på noterna kan vi verkligen göra skillnad"

Per Löfgren, hållbarhetschef på Tyréns 

Tyréns åtta hållbarhetsmål
Tyréns har investerat flera års forskning och utveckling i verktyget. Det som gjort det möjligt är bolagets cirkulära affärsmodell. Tyréns ägs av en stiftelse som har som mål att återinvestera vinsten i just forskning och utveckling. TyrImpact är en av de viktigaste komponenterna i Tyréns åtta hållbarhetsmål. Agendan syftar till att göra Tyréns klimatneutralt, säkerställa hållbara leverantörskedjor och att inkludera och utveckla medarbetarna, samtidigt som man vill satsa stort på innovation, affärsutveckling och ett integrerat arbetssätt med hållbarhetsfrågorna för att tillsammans med beställarna bidra till en mer hållbar sektor.

Tyréns företagskultur är utpräglat värderingsdriven. Per Löfgren menar att satsningen på TyrImpact och de åtta hållbarhetsmålen ger ännu mera luft under vingarna.

– Vi ges möjligheter till att ta ansvar som rådgivare och aktivt föreslå till exempel nya arbetssätt, mer hållbara material och visa att det finns helt nya sätt att tänka när det gäller hur vi planerar våra samhällen. Vi får börja med oss själva. Hur kan jag bidra till att vi får med fler hållbarhetsaspekter i mitt uppdrag, hur kan jag skapa incitament för nya arbetssätt och visa på vinsten av att tänka nytt? Kan vi hitta sätt att dela risker när vi arbetar på ett nytt sätt? Lyckas vi med det i alla våra uppdrag kan vi göra större skillnad på hållbarhetsområdet än de flesta andra, avslutar Per Löfgren.

Läs mer om Tyréns Agenda 2030