Nyheter
14 februari 2022

Tyréns vinner stort uppdrag för Norrbotniabanan, Robertsfors-Ytterbyn

Trafikverket har tilldelat Tyréns uppdraget att projektera Norrbotniabanan längs sträckan Robertsfors–Ytterbyn. Detta innebär att arbetet med Norrbotniabanan fortsätter med ett nytt steg för ytterligare en etapp.

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods. På uppdrag av Trafikverket ska Tyréns projektera och upprätta av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för planerad ny järnvägssträckning.

Det är fantastiskt roligt att få Trafikverkets förtroende i uppdraget på sträckan Robertsfors och Ytterbyn. Vi på Tyréns har goda erfarenheter i stora infrauppdrag, vi har en bra organisation som besitter den tekniska kompetensen i de olika teknikområdena och vi vet vad som krävs, säger Daniel Karlsson, affärschef järnväg nord, Norrbotniabanan kommer att skapa bra förutsättningar samhällsutveckling, inte bara regionalt här i norr utan i hela landet när den står klar.

För den 20 km långa sträckan mellan Robertsfors och Ytterbyn ska Tyréns detaljprojektera och upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenad och tillståndshantering. Det innefattar detaljprojektering av järnvägsanläggning och väganläggning avseende mark, och ett 30-tal byggnadsverk. På sträckan finns 29 broar, bland annat över E4 samt flera trafikplatser. I uppdraget kommer Tyréns att arbeta tillsammans med ELU.

NBK 2 Bro

Illustration: Projektering pågår för bro över järnvägen på sträckan Robertsfors-Ytterbyn.

I uppdraget handlar det bland annat om byggbarhet, bra dialog med kunden, att kunna styra anläggningskostnaden med medvetna val för att säkerställa kvalitén. Ett 20-tal av Tyréns tjänsteområden kommer att vara involverade i uppdraget som till exempel järnväg, väg, mark, bro, geoteknik, berg, vatten, hållbarhet, miljö och klimat, avfall, projektledning, strategi & planering, akustik/buller, arkitektur och landskapsarkitektur, trafik och BIM.

Planeringen och uppstart av uppdraget sker inom kort. Uppdraget ska vara slutfört i september 2024, option finns för ytterligare tjänster under byggtiden.

Om Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet. Norrbotniabanan är en viktig del i det europeiska transportsystemet och ingår i CORE network och Botniska korridoren. Bygget av Norrbotniabanans första sträcka, Umeå-Dåva, påbörjades 2018. För sträckan Dåva-Skellefteå, där Robertsfors-Ytterbyn är en delsträcka, är byggstart planerad till 2024. År 2030 räknar Trafikverket att tågtrafiken är igång mellan Umeå-Skellefteå.

Läs mer om Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats

Tyréns tidigare uppdrag för Norrbotniabanan