Nyheter
16 juni 2022

Tyréns visar vägen till hållbara resmål

Begreppet hemester myntades under pandemiåren och när allt fler nu vill fokusera på hållbarhet, så väntas trenden fortsätta när det gäller semester inom Sveriges gränser. Därför satsar Tyréns på att hjälpa svenska resmål och destinationer med att positionera sig med en hållbarhetsinriktning.

– Idag är det tyvärr vanligt att destinationer arbetar händelsestyrt med hållbarhet. Det här vill vi ändra på och med vår kunskap inom samhällsbyggnad så kan vi både ge stöd med strategiarbetet och själva genomförandet, säger Daniel Nilsson som är kulturgeograf på Tyréns och ansvarig för projektet Destination 2030.

Målgrupperna är till exempel kommuner, regioner, destinationsbolag och lokala företag och en del av lanseringen är ett snabbtest för hållbara resmål. Genom att svara på testfrågorna skapas en översiktlig bild över destinationens styrkor och svagheter. Det visar vad som behöver utvecklas när det gäller destinationens attraktivitet och hållbarhet.

Hemester - hållbar destinationsutveckling

Idag är det många som glömmer bort att hållbarhet är så mycket mer än bara klimatarbetet. Det handlar även om att ta hänsyn till sociala, kulturella och ekonomiska nyttor vid planering för hållbar turism. Tyréns har den samlade kompetensen för att ta ett helhetsgrepp om frågorna.

– Det är många delar som en destination måste arbeta med. Ett högt besökstryck ökar till exempel risken för att upplevelsen påverkas negativt av trängsel, nedskräpning och trafikkaos. Det kan i sin tur skada destinationens attraktionskraft på sikt. Min bild är att det ofta finns ett glapp mellan marknadsföringen av en destination och själva förvaltningen av dess värden, avslutar Daniel Nilsson.  

Gör ditt eget hållbarhetstest

Svara på 11 frågor för att få reda på hur din destination ligger till. Det tar bara några minuter!

Testa din destination

Destination 2030

Vi utvecklar din destination med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tjänsten har vi utvecklat inom Tyréns innovationsprogram och vi kallar den Destination 2030. 

Läs mer