Nyheter
1 december 2016

Tystare tågtrafik med smart bullermätning

För snart tre år sedan startade Quiet Track. Redan nu är projektet på väg att bli en kommersiell succé. Tänkbara kunder är allt som går på räls.

Det säger Martin Höjer, akustikingenjör som lett arbetet med Quiet Track, ett EU-finansierat projekt för att minska buller och slitage från spårtrafik. Tyréns del i projektet - i vilket totalt tolv företag och organisationer från fem europeiska länder ingår - har varit att utveckla analysmodeller, sätta ihop hårdvara och skriva mjukvara för att bestämma tre viktiga egenskaper hos spåret över hela banan. Mjukvaran som Tyréns utvecklat innehåller de modeller som kopplar samman buller med de tre egenskaperna. Hårdvaran består bland annat av mikrofoner, accelerometrar, GPS och en tachometer. En rad tester har genomförts i tunnelbanemiljö. De har gått till så att mikrofoner monterats under tunnelbanevagnen. Under sin färd har mikrofonerna skickat upp data som talar om hur mycket det bullrar, var det bullrar och hur ljudet som uppstår när hjulen möter räls förändras. Med hjälp av GPS går det sedan att se exakt var det bullrar mest, på vilket sätt det bullrar, och att sätta in adekvata åtgärder.

- I dag genomförs åtgärderna manuellt. Personal skickas ut för att på plats ”pensla” de spår som är i behov av behandling. Med övervakningssystemet går det att dagligen identifiera exempelvis om kraftig nötning uppstår och redovisa problemområden på en karta, säger Martin Höjer, som dock inte nöjer sig med det:

- Längre fram skulle övervakningssystemet kunna skicka en signal till ett tågmonterat smörjsystem som smörjer rälsen i samma sekund som den kraftiga nötningen har upptäckts. Detta ger möjlighet att minimera både slitage och erforderlig mängd smörjmedel då det endast används när det behövs. Med ett knappt år kvar på projektet är Martin Höjer med kolleger ofta på flygande fot för att träffa presumtiva kunder. Intresset för projektet och resultatet är märkbart stort. Det gäller både internationellt som nationellt. Företag från Storbritannien och Holland visar redan ett stort intresse.

Inga konkurrenter?  

Många har försökt men inte nått ända fram. Tyréns har inte bara gått i mål utan också tagit fram en produkt som är gångbar kommersiellt. En av de stora fördelarna med detta system är att tågen som används i den vanliga trafiken också genomför mätningarna.

Så framtiden ser positiv ut?

- Mycket av vår tid går åt till att träffa företag och berätta vad vi åstadkommit och vad det kan leda till i framtiden. Och det verkar gå hem. Intresset är stort från såväl inhemska som internationella företag, säger Martin Höjer som arbetat på Tyréns i åtta år och vars nästa projekt förhoppningsvis handlar om en utökad övervakning av spår på andra banor. Totalt har tolv företag och organisationer varit med i projektet. På hemmaplan har tågoperatörer som SLL och MTR, TBT som sköter underhållet i tunnelbanan, Strukton Rail, Sveriges största privata underhållare av järnvägen och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm medverkat och bidragit till projektets lyckade resultat.

 

Artikeln är hämtad ur Tyréns tidning Innovation >>

Läs mer om fler FoU-projekt >>

Läs mer om våra tjänster inom järnväg >>

Läs mer om våra tjänster inom akustik >>

 

Text: Peter Nyström

Projektet finansieras av EU-kommissionen tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse.