Nyheter
4 oktober 2018

Unik lösning ger säkrare osäkerhet under mark

GeoBIM är på väg att bli världens största geotekniska databas. Det skapar nya möjligheter. Genom att plocka ut data ur GeoBIM och låta AI-robotar analysera denna, kan vi inte bara skapa bättre modeller över hur det ser ut under mark. Vi kan även få kontroll på osäkerheten i våra analyser, till exempel nivån på en bergöveryta.

Digitalisering är i dag ett av samhällsbyggarsektorns stora buzzord – allt ska mätas med sensorer och kameror. Då gäller det att skapa nya verktyg för att analysera all denna information.

– Det är bara genom robotar med artificiell intelligens, ibland kallat Machine learning, som vi har en chans att klara detta. Tyréns har i dag mycket kunskap inom det här området. Och tack vare GeoBIM har vi dessutom en unik plattform för att inhämta geoteknisk information, säger Mats Svensson, som är en av initiativtagarna till den nya databasen.

GeoBIM är redan i dag kärnan i kommunikationen i flera av Sveriges stora infrastrukturprojekt. Istället för att skriva ut kartor och annan geoteknisk information på papper och nåla upp dessa på en vägg, gör databasen det möjligt att samordna alla sparade geotekniska data och visualisera detta i 3D. Det gör att alla samtidigt har tillgång till samma, uppdaterade och kvalitetssäkrade information och att vi får en samlad bild över alla delar.

I dag finns cirka 57 000 undersökningspunkter i databasen. När all data har laddats upp tror Mats Svensson att GeoBIM kommer att vara världens största geodatabas med en halv miljon punkter i Sverige.

Det ger oss ett enastående försprång och fantastiska möjligheter. Bland annat har Tyréns gjort tester för att med AI-teknik beräkna bergets nivå under mark. Genom att träna de matematiska algoritmerna har man dessutom lyckats hitta en metod för att analysera osäkerheten i sina slutsatser.

– Vi blir helt enkelt säkrare på osäkerheten i våra beräkningar. Om vi har kommit fram till att bergnivån där man ska bygga en järnvägstunnel ligger 10 meter under markytan, kan vi dessutom säkerställa med hur mycket den diffar, till exempel med plus/minus 0,5 meter.

– Tidigare baserades dessa analyser på ett ofta begränsat statistiskt underlag och mycket magkänsla, vilket resulterade i betydligt sämre kontroll på osäkerheterna.
Med mer korrekt information om hur det ser ut under mark kan entreprenörerna nu beräkna kostnaden för infrastrukturprojekt samt planera bemanningen och vilka maskiner som behövs. Det kommer att spara både pengar och besvär.

De nya verktygen ligger helt linje med att Trafikverket nyligen började kräva en osäkerhetsmodell tillsammans med anläggningsmodellen för rymden under mark. Det finns ingen vana av att jobba med osäkerhetsmodeller i branschen. Det har med viss framgång gjorts försök till att hitta en bra metodik i enstaka stora projekt, till exempel Förbifart Stockholm. Men ofta har man gjort kvalificerade gissningar. Därför famlar många just nu efter en lösning på hur man ska få kontroll på osäkerheten. Då känns det bra att vi ligger steget före!

Vi håller just nu på att sprida verktygen så att fler kan använda dem. Efterfrågan är så stor att den här utvecklingen kommer att gå snabbt.  Tyréns ligger också långt framme för att förbättra beräkning av osäkerheterna på jordens hållfasthet och deformationsegenskaper. Det kommer att förbättra modellerna under mark ytterligare.

– Därmed kommer vi att få ett komplett koncept för att vara säkra på osäkerheterna både när det gäller geometri och materials egenskaper i undermarksrymden, avslutar Mats Svensson.

Läs mer om GeoBIM >>

Läs mer om vår plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande >>